In een jaar tijd daalde het aantal verkeersongevallen met gewonden in Vilvoorde en Machelen met bijna 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone.

In Vilvoorde daalde het aantal letselongevallen tijdens de eerste jaarhelft dit jaar ten opzichte van vorig jaar van 81 naar 63. Dat is goed voor een vermindering van 24 procent. In Machelen werden er 43 in plaats van 48 ongevallen met gewonden genoteerd, een daling van 10 procent. Samen betekent dat een gemiddelde van 18 procent in beide gemeenten.

Hoofdcommissaris Frits Coenen van de politiezone Vilvoorde-Machelen is verheugd over die daling. ,,Maar toch is het hoog aantal zwakke weggebruikers dat bij de onderzochte ongevallen betrokken is, verontrustend'', voegt de korpschef er meteen aan toe.

Hij wijt dat onder meer aan de gebrekkige zichtbaarheid van de overstekende voetganger voor de automobilisten, vaak veroorzaakt door foutief geparkeerde auto's. ,,Ook niet-aangepaste snelheid is in veel gevallen oorzaak of medeoorzaak van veel ongevallen'', aldus Coenen.


Verhoogde pakkans
,,De vrij spectaculaire daling van het aantal letselongevallen op de belangrijkste gewestwegen in Vilvoorde en Machelen tonen hoe dan ook aan dat mobiele snelheidscontroles, gekoppeld aan de plaatsing en het gebruik van de flitspalen op kruispunten, al vruchten afwerpt'', vindt de korpschef. ,,Alleen een verhoogde pakkans kan het rijgedrag van de weggebruikers veranderen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig