Zes rondhangjongeren gaan tijdens de braderij van de Abdijstraat 's nachts alle rommel opruimen. Het gaat om het eerste project van 101 to work dat laaggeschoolde, kansarme jongeren tussen 16 en 20 jaar aan een vakantiejob of weekendwerk wil helpen. ,,Deze groep heeft het door de economische recessie nog moeilijker om zo'n werkervaring op te doen'', zegt Katrien De Meester van het sociaal uitzendkantoor Instant A.

De zes jongeren uit de buurt gaan de volgende vier nachten alle afval van de Kielse braderij opruimen. De handelaarsvereniging hoest het loon op, waarbij de jongeren zo'n 115 euro zakgeld verdienen. ,,Het is geen toeval dat 101 to work hier op het Kiel start'', zegt jeugdschepen Robert Voorhamme (SP.A). ,,Nergens is het jongerenreservoir zo groot. Een kwart van de mensen is jonger dan 24 jaar. Het is dan ook niet te verwonderen dat er nogal wat klachten over rondhanggedrag en overlast zijn.''

Het stadsbestuur verplicht winkeliers bij braderijen zelf hun afval op te ruimen. ,,De mensen van de Abdijstraat vonden dit meteen een goede oplossing'', zegt Voorhamme. ,,Zo blijft de straat netjes en krijgen buurtjongeren iets om handen, zodat ze zich niet vervelen.''

Het project kadert in het overlastprogramma voor het Kiel, het De Coninckplein, Borgerhout en de Provinciestraat. Waar de stad de problemen met jongeren niet alleen repressief, maar ook preventief aanpakt. Het sociale interimbureau Instant A krijgt dan ook 70.000 euro uit de stadskas voor het project 101 at work .

,,Door de recessie is het heel moeilijk om een vakantiejob of weekendwerk te vinden'', zegt Katrien De Meester, die het project coördineert. ,,De vraag is groter dan het aanbod. Voor laaggeschoolde, maatschappelijk kwetsbare jongeren is de kans dan ook héél klein voor zo'n eerste werkervaring. Toch is de nood daar groot, om zich voor korte tijd te engageren en snel geld te zien.''

101 at work gaat bedrijven en jongeren intenser begeleiden. Bedoeling is uiteindelijk 101 jongeren, vooral minderjarigen tussen 16 en 18 jaar aan een vakantiejob te helpen. Het project spitst zich toe op het Kiel en Borgerhout.

Jeugdschepen Robert Voorhamme engageert de stad om ook voor deze groep vakantiejobs te creëren. Nu gaan die vooral naar kinderen van stadsambtenaren. ,,We zijn nu heel het personeelsbeleid aan het herbekijken. Maar vakantiejobs bij de stad zijn geen monopolie voor de kinderen van het stadspersoneel of zijn sociale dienst Sodipa.''