Het Mechels OCMW opent op 1 augustus een dagverzorgingscentrum voor dementerenden in de Hanswijkstraat. Met dit initiatief wil het OCMW inspelen op de groeiende vraag naar dagopvang voor zorgebehoevende , dementerende bejaarden die nog thuis wonen. Het centrum biedt plaats aan 13 personen.

Tot nu toe werden bejaarden voor dagverzorging opgevangen in rusthuis De Polder. Omdat het personeel daar de extra belasting niet langer aankon en de vraag naar dagopvang door de vergrijzing jaar na jaar toeneemt, besliste het OCMW een leegstaande woning in de Hanswijkstraat, waarvan de tuin aansluit bij rusthuis Hof van Egmont, om te bouwen tot dagverzorgingscentrum.

Vanaf 1 augustus kunnen hier dementerende personen uit Groot Mechelen terecht die nog thuis wonen en overdag zorgen behoeven waarvoor hun familieleden niet langer kunnen instaan. Ook thuisverzorgers die nood hebben aan een adempauze, kunnen hun dementerend familielid overdag in het centrum onderbrengen.

,,Dit dagverzorgingscentrum leunt zeer dicht aan bij het genormaliseerd wonen voor mensen met dementie'', zegt coördinator Luc Van der Auwera. ,,Het gaat dus niet zozeer om een verzorgingsinstelling. Veeleer om een echt woonproject, een leefgemeenschap waar de thuissfeer zoveel mogelijk wordt nagebootst.''

In het centrum kunnen 13 personen terecht. Ze worden opgevangen door twee fulltime verzorgenden. Een groots activiteitenprogramma is er niet.


Eenvoud en regelmaat
,,De meeste dementerenden kunnen zich niet langer dan een kwartier op een activiteit concentreren'', zegt Luc Van der Auwera. ,,Het is vooral onze bedoeling om de mensen een veilige thuis te bieden waar ze naar eigen voorkeur en vermogen kunnen participeren aan het huishouden en de zelfzorg. De begeleiders zullen daarbij de aanwezige afwezige zijn die zoveel mogelijk helpen, met de handen op de rug. De huishoudelijke activiteiten -van eten klaarmaken tot bladeren in de tuin opscharrelen- zullen de prikkels vormen voor het leven van de bewoners. Eenvoud en regelmaat, waar beginnende dementerende ouderen zo'n behoefte aan hebben, zijn de sleutelbegrippen voor de begeleiders.''

Het dagcentrum maakt deel uit van een groter plan om de ouderenzorg in Mechelen méér af te stemmen op de hedendaagse noden.

,,Om de bejaarden toe te laten langer zelfstandig te blijven wonen in hun vetrouwde omgeving, komt er meer aandacht voor thuiszorg en kortverblijf, dag- en nachtverblijf in rusthuizen'', zegt OCMW-voorzitter Patrick Backx. ,,Op termijn moeten de huidige rusthuizen evolueren naar moderne woon- en zorgcentra waar de klemtoon ligt op kwalitatief wonen.''

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig