Oostende zal het vonnis ten gronde afwachten vooraleer over te gaan tot de bouw van de baskettempel Searena op de wijk Mariakerke. De bouwvergunning werd geschorst na een klacht van omwonenden bij de Raad van State.

,,Als we de gerechtelijke procedure zijn normale gang laten gaan, dan blijft die vergunning geschorst, maar wordt ze niet vernietigd. Zo'n procedure kan echter lang aanslepen, vermoedelijk ruim een jaar'', aldus schepen Bart Bronders.

Searena is gepland op de terreinen naast de voetbalterreinen van KVO, waar momenteel het Cirque du Soleil opgesteld staat. De bouw van de zaal met 5.000 zitplaatsen, een warenhuis en flats wordt geraamd op een kostprijs van 4,5 miljoen euro, project dat wordt bekostigd door private investeerders. In de winterperiode zal de zaal gebruikt worden door de basketbalploeg Telindus, in de zomer voor de organisatie van evenementen.

De klachten van omwonenden uit de Leopold Van Tyghemlaan en de nv Wielingen, die de gelijknamige nieuwbouw plande in de buurt, dateren van 21 april. Niet alleen de idyllische uitzichten van die hoogbouw worden volgens de klachten door de bouwplannen gefnuikt, maar ook wordt verweten dat de bestemming van het gebied door het betwiste bpa gewijzigd werd, dat er zich in de toekomst talrijke parkeerproblemen zullen voordoen en dat de talloze klachten van buurtbewoners niet eens gehoord werden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig