De bouw van het Erfgoedcentrum naast de archeologische site in de Oudenaardse deelgemeente Ename start in het voorjaar van 2004. Dat is bijna een jaar later dan aanvankelijk gepland. Voor de diensten die in het Erfgoedcentrum onderdak moeten krijgen, werd daarom een tijdelijk onderkomen gezocht. Tegen midden augustus kunnen het Expertisecentrum en de administratie van het Instituut Archeologisch Patrimonium (IAP) verhuizen naar een indrukwekkend containerkantoor naast de archeologische site.

Wie af en toe langs de archeologische site voorbijkomt, heeft ze zeker al zien staan. Naast de site staat sedert enkele weken een containergebouw met een verdieping. Voorlopig zijn de containerkantoren nog onbewoond, maar tegen half augustus moeten ze plaats bieden aan het Expertisecentrum en de administratie van het IAP.


Huis 't Ename
,,Een en ander is het gevolg van de renovatie van het Huis 't Ename in de Abdijstraat'', weet Oost-Vlaams gedeputeerde Jean-Pierre Van Der Meiren. ,,De gevel is al onder handen genomen, maar na het bouwverlof starten ook de werken binnenin. De mensen van het IAP en het Expertisecentrum, die nu nog verspreid zitten in het Huis 't Ename , de oude gemeenteschool in Ename en het museum zelf, moeten we daarom tijdelijk onderbrengen in de containerkantoren.''

De renovatie van het Huis 't Ename zal ongeveer zeven maanden duren. Daarna zal het Expertisecentrum er definitief in ondergebracht worden. Het IAP verhuist op termijn naar het Erfgoedcentrum. Zij blijven in de tijdelijke lokalen tot dat centrum gerealiseerd is.

,,Dat zal waarschijnlijk het geval zijn in de tweede helft van 2005'', vervolgt Jean-Pierre Van Der Meiren. ,,Het voorontwerp is klaar. Binnenkort kunnen we een bouwvergunning aanvragen. Als alles meezit, kunnen we met de bouw starten in het voorjaar van 2004.''

Het Erfgoedcentrum is het sluitstuk van het project Ename 974 en komt op een stuk grond tussen de Lotharingenstraat en de archeologische site. Er komt een onderzoeksafdeling en een bezoekerscentrum met onder meer een archeologisch depot, een educatieve ruimte en een tentoonstellingsruimte. Daarnaast is er een polyvalente zaal die plaats moet bieden aan 400 mensen. Door een grote glazen wand zal het publiek een prachtig zicht hebben op de site.

De inzegening van het Erfgoedcentrum was aanvankelijk gepland voor 2004. Dan zou ook de grote tentoonstelling Francia Media over het Frankische Middenrijk plaatsvinden. Net als de bouw van het Erfgoedcentrum is ook dat project een jaar opgeschoven.