Precies tien jaar geleden overleed koning Boudewijn totaal onverwacht. Het hele land was in rouw. Dagelijks brachten duizenden Belgen een laatste groet aan de koning. De volkstoeloop was zelfs zo groot dat het Rode Kruis en scoutsverenigingen werden opgetrommeld om de menigte van drank te voorzien. Ook de Kluisbergense scouts trokken naar Brussel. Als enigen mochten zij zelfs overnachten in het paleis.

,,Na het overlijden van koning Boudewijn contacteerde Scouting Nationaal plaatselijke afdelingen met de vraag het Rode Kruis een handje te helpen aan het paleis. Ik heb onmiddellijk enkele afdelingen van Kluisbergen verwittigd'', zegt toenmalig leidster Inge Van Meenen.

,,Toen wij daar aankwamen, waren de meeste taken al verdeeld'', vervolgt Ilse Vande Walle. ,,Wij liepen daar maar wat heen en weer. Tot plots een dame van het paleis vroeg of onze groep veel leden telde. Onze groep viel op omwille van ons apart sjaaltje.'' De Kluisbergense scouts kregen als opdracht alle bloemen die voor en in het paleis lagen, over te brengen naar de kathedraal en de crypte.

,,Blijkbaar was die taak aan de protocoldienst voorbijgaan. Rouwkransen van buitenlandse vorstenhuizen -- ik droeg zelfs de kroon van Mobutu -- gingen door mijn handen'', weet Ruben Vande Walle nog.


Elk een kamer
Diep in de nacht kwam iemand van het paleis verkondigen dat alle helpers onder de 18 jaar moesten gaan slapen. De jongeren wisten echter niet waarheen.

,,Na enkele telefoontjes door de protocoldienst werd beslist dat we konden overnachten in het paleis. Daar kregen wij allemaal een eigen kamer. Bovendien konden wij een groot deel van het paleis doorwandelen. Ons sjaaltje gaf ons werkelijk carte blanche'', zegt Ilse Vande Walle.

,,Dat wij konden overnachten in het koninklijk paleis grensde voor ons aan het ongelofelijke. 's Morgens werden wij gewekt door een personeelslid van het paleis, we kregen zelfs een ontbijt aangeboden'', geniet Jeroen Geerts nog na.

,,En dat allemaal terwijl wij lagen te slapen in het park aan het paleis'', vult toenmalig leidster Inge Van Meenen aan. ,,De jongeren kregen een bed aangeboden in het paleis maar wij niet, want de leiding moest nog verder werken.''


Speciaal gevoel
,,Toen wij naar Brussel trokken, liepen wij al hoog op met het koningshuis. Toen wij tijdens onze opdracht oog in oog stonden met de koninklijke familie en koningin Fabiola ons de hand kwam schudden, ging toch een speciaal gevoel door ons heen. En dat gevoel voor het vorstenhuis is tot op vandaag gebleven'', besluiten de oud-scoutsleden.