De stad Bree adviseert de milieuvergunningsaanvraag van de NV Nooyen positief, zij het onder bepaalde voorwaarden. Dat bedrijf wil omschakelen van een composterings- naar een mestverwerkingsbedrijf.

,,Reden is onder meer dat in tegenstelling tot vroegere aanvragen de productie teruggebracht wordt van 250.000 ton mest per jaar naar 2.400 ton per week'', zegt schepen van Leefmilieu Maarten De Ceulaer. ,,Bovendien heeft het bedrijf de laatste jaren grote investeringen gedaan in technische installaties om de hinder voor de buurt te voorkomen.''

De stad vraagt wel de nodige garanties dat het afvalwater niet per ongeluk in de Broekzijp wordt geloost, en dat de zuiveringsinstallaties optimaal werken. Een goed werkend biobed moet de geurhinder tot een minimum beperken.

Vorige week verleende buurgemeente Kinrooi een negatief advies. Nu is het aan de bestendige deputatie om een beslissing te nemen. (MIP)