Een groot aantal fruittelers uit het Zuid-Duitse Bodensee-gebied worden verdacht van het gebruik van de verboden groeiremmer chloormequat (CCC). Frigo's werden er de afgelopen dagen verzegeld. Het verkoopverbod had gisteren geen enkele weerslag op de prijs van de peren bij ons en het blijft koffiedik kijken of dat de komende weken wel zal gebeuren. Veilingen, telers, kopers en exporteurs menen van niet.

Fruitteler en fruitexporteur Luc Bels uit Brustem keek verbaasd op bij de melding van verhoogde aankoop van peren vanuit Duitsland. ,,We verkopen vooral fruit voor de binnenlandse markt. In Duitsland beperken onze leveringen zich tot de vroegmarkt van Keulen. Maar we hebben geen weet van stijgende verkoop en van stijgende prijzen aldaar'', vertelt Luc Bels. ,,De verkoop van Belgische peren in Duitsland is miniem. Onze export is vooral op Engeland en de Scandinavische landen gericht. Een verkoopverbod in die landen zou hier wel gevolgen hebben.''


Geen meerverkoop
Commercieel directeur Pierre Arnouts van Veiling Haspengouw: ,,We kregen de afgelopen dagen eigenaardig genoeg een vijftal telefoontjes vanuit Duitsland om hier appels te kopen. We vermoeden dat het ook met het CCC-voorval te maken heeft. Maar gisteren werden niet meer peren verkocht en de prijs bleef onveranderd. Waarom zouden de Duitsers zich bij ons bevoorraden? Door een tegenvallende oogst is er al een tekort op de eigen markt en zijn de prijzen al hoog. Elders in Europa, op Nederland na, is de opbrengst nagenoeg normaal.''

Telers kijken anders wel uit naar prijsstijgingen. De perenoogst valt dit jaar op een derde van een normale opbrengst terug en hogere prijzen kunnen de misoogst goedmaken. De verwachtingen waren voor het seizoen hooggespannen en de eerste prijzen lagen vrij hoog.

In september gingen kwaliteitsperen voor 45 frank per kilo van de hand. In oktober al trad een terugval in en de afgelopen weken stabiliseerde de prijs zich rond 40 frank per kilo. Die prijs veranderde gisteren niet.


Imago
Voor telers zijn hogere prijzen meegenomen, maar ze smeken er niet om. ,,We zijn tevreden met de gang van zaken. Als de prijzen te hoog worden, verliezen we klanten op onze traditionele markten en dan zijn we volgend jaar bij een normale productie het slachtoffer'', vindt Luc Bels.

Telers zijn niet gediend met schandalen over behandelingen met verboden sproeimiddelen. ,,Vroeg of laat keert zich dat tegen ons. Het tast het imago van de fruitteler aan en wellicht daalt de consumptie van fruit de komende dagen en dat heeft dan een negatief effect op de prijzen'', merkte Jef Odeurs van de Belgische Fruittelersorganisatie op. ,,Het voorval in Duitsland bewijst nog eens dat er een strikte Europese regelgeving en een strikte controle op het gebruik van sproeimiddelen moet komen.''

Het verkoopverbod in Duitsland herinnert de telers aan het CCC-spook dat enkele jaren geleden bij ons tot een ware perencrisis leidde. ,,Onze peren waren toen onverkoopbaar en prijzen gingen de dieperik in. Als de prijzen nu stijgen, kan dat alleen een kleine compensatie zijn voor het verlies van toen'', aldus Pierre Arnouts.