E INWONERS van de Donkstraat en de Vingerstraat hebben na tien jaar strijd nog steeds hun doel niet bereikt. Om het drukke verkeer in hun straat te verminderen, was er een akkoord tussen de gemeenten Haacht, Boortmeerbeek en Kampenhout om de Oudestraat voor een proefperiode van drie maanden af te sluiten. Maar na twee uur was de proefperiode al voorbij.

De hele zaak berust wellicht op een communicatiestoornis binnen het Kampenhouts schepencollege. ,,Op de vergadering met het actiecomité waar tot het afsluiten van de Oudestraat beslist werd, was Kampenhout niet vertegenwoordigd door de burgemeester, maar wel door een schepen. Wij hebben de beslissing nog doorgefaxt aan alle gemeentebesturen toen de verwittigingsborden van het afsluiten werden geplaatst. Toen kwam er geen reactie. Maar de dag dat de straat afgesloten werd, deelde Kampenhout mee dat ze niet akkoord ging en de politie van Kampenhout nam de versperring weg,'' antwoordde de Haachtse schepen Somers op een vraag van de CD&V-oppositie in de gemeenteraad. Burgemeester Mon Filet deelde mee dat er op 3 december een nieuwe vergadering komt met het actiecomité van de Donkstraat en de Vingerstraat. Men wil een oplossing om het sluipverkeer een halt toe te roepen.


Versteld
Het actiecomité stond versteld. ,, Bij de invoering van de afsluiting van de Oudestraat, was het duidelijk veel minder druk. Het bleek een goede oplossing. Maar twee bedrijven reageerden op de afsluiting van de Oudestraat, en burgemeester Jean Meeus van Kampenhout ging onmiddellijk in op hun eis de Oudestraat opnieuw open te stellen. Het economisch belang primeert hier duidelijk op de leefbaarheid van een hele woonwijk. Wij hebben nochtans tien jaar geleden mee geijverd voor de aanleg van een tweede toegangsweg tot het industrieterrein, op voorwaarde dat het verkeer naar de bedrijven langs die weg zou gebeuren, en niet langs onze wijk. Wellicht zijn wij wat te naïef als het op zo'n afspraken aankomt,'' reageert bewoner Gilbert Mariën.

Ondertussen zoekt het actiecomité en het gemeentebestuur van Haacht naar nieuwe oplossingen. Vroeger al zorgde maatregelen voor een tweespalt bij de bewoners. ,,De snelheidsremmers zorgden niet voor het gewenste resultaat. We pakten zelf uit met plannen, maar die werden door het schepencollege als veel te duur bestempeld. We hebben ondertussen ervaren dat een oplossing niet voor het rijpen ligt. Het is een complexe materie waarvoor wij op 3 december opnieuw naar een aanvaardbare en efficiënte oplossing zoeken,'' besluit Gilbert Mariën.