Omdat FREDDY GILIS ruim zes jaar moest wachten op een milieuvergunning voor een manege, wil hij een fikse compensatie voor inkomstenderving. Een dagvaarding werd overgemaakt aan de gemeente, de provincie en het gewest.

In juni 1995 kocht Freddy Gilis een perceel grond langs de Gellenberg in Lubbeek. Hij wou er een manège op bouwen. Hij diende een milieuvergunning bij de gemeente en een bouwaanvraag bij stedenbouw.

,,Het Lubbeekse schepencollege meende dat het hier ging over een aanvraag voor een Vlarem I klasse in plaats van een Vlarem II, zodat de gemeente het dossier doorstuurde naar de provincie,'' aldus Gilis.

De vijf volgende jaren volgde een bijna niet meer te ontwarren kluwen van weigeringen door de Bestendige Deputatie (BD), het Gewest en de vernietigingen van de besluiten door de Raad van State (RvS). De gemeente bleef passief, omdat de hete aardappel was doorgeschoven naar de hogere overheid. De buurt liet zich niet onbetuigd en nam elke gelegenheid te baat, om bezwaar in te dienen tegen de komst van de manège.


Verlies
De enige opdracht van de gemeente Lubbeek bestond erin overtredingen vast te stellen en in te grijpen wanneer de wet werd overtreden. Zo legde de gemeente de eerste funderingswerken stil bij gebrek aan een milieuvergunning. Die vormt één geheel met de bouwvergunning, die eerder door de overheid werd toegekend maar ook weer na een beslissing van de RvS.

Het welles-nietes spelletje tussen de beslissingen van de Raad van State -- die de Bestendige Deputatie tot drie keer toe in het ongelijk stelde -- en de BD zelf duurde uiteindelijk meer dan zes jaar.

Verleden jaar kreeg Freddy Gilis eindelijk zijn milieuvergunning. De bouwwerken van de overdekte manège startten onmiddellijk. Dit voorjaar kwam er opnieuw een kink in de kabel. De buurt uitte haar ongenoegen en diende klacht in. Nadat de RvS de BD oorspronkelijk verplichtte de milieuvergunning af te leveren was het nu diezelfde RvS die de vergunning opnieuw introk. Noch de gemeente Lubbeek, noch de buurtbewoners namen het initiatief, om de manège te laten sluiten omdat een onwettige sluiting wel eens tot een fikse schadeclaim zou kunnen uitgroeien.

Enkele dagen geleden kreeg Freddy Gilis een nieuwe (stilzwijgende) en voorlopige milieuvergunning.


Miljoenen
Zes jaar lang zag de eigenaar inkomsten aan zijn neus voorbij gaan. Hij wil hij nu een fikse vergoeding van de gemeente, de provincie of van het gewest. ,,Dat kostenplaatje loopt op tot in de miljoenen, nadat het ministerie van landbouw voor mijn zaak een rendabiliteitsstudie maakte over gederfde inkomsten,'' aldus Gilis.

Gisteravond bevestigde burgemeester Freddy Vranckx ons dat de gemeente een dagvaarding ontving. Hij voegde er wel aan toe dat de gemeente niets te verwijten valt, omdat hier alle modaliteiten binnen de gestelde termijn werden vervuld. Niettemin werd een advocaat onder de arm genomen. De zaak ligt duidelijk bij de hogere overheid. Indien het tot een schadeclaim komt is het wellicht het gewest dat zal opdraaien voor de rekening.

Voor een volgende episode in het verhaal is het nu afwachten wat de buurtbewoners zullen doen, want daar klaagt men over lawaai- en stankoverlast. Gilis is er gerust in en bouwt verder aan het programma van de Western Kerstshow van 23 december.