Het gebruik van het containerpark in Beersel is vanaf 2002 niet meer volledig gratis. Wie meer dan twee maal per maand afval komt afgeven, moet vanaf zijn derde bezoek 12 euro of 483 frank betalen. De oppositie stelde voor om voor het aanvoeren van gras tijdens de zomermaanden een uitzondering te maken, maar de meerderheid ging niet op het voorstel in.

,,Huisvuil is duur. De factuur stijgt voortdurend en we willen meer het principe van de vervuiler betaalt uitspelen. Bovendien merken we dat sinds Halle zijn containerpark betalend maakte, veel kinderen het huisvuil van hun ouders naar Beersel brengen'', stelt burgemeester Hugo Casaer.

,,Voor wie slechts twee maal per maand naar het containerpark komt, verandert niets. De eerste twee beurten per maand blijven gratis. Dat is berekend op een normaal gezinsgebruik. Vanaf het derde bezoek rekenen we 12 euro. Aanhangwagens, monovolumes, bestelwagens en pick-ups betalen meer, van 22 tot 25 euro. Er is enkel een uitzondering voor hakselhout dat gratis blijft. Het containerpark is in Beersel volledig geautomatiseerd zodat de opvolging vrij eenvoudig kan gebeuren. Betalen zal met een geautomatiseerd betaalsysteem gebeuren''.


Gras
De oppositie kon de redenering volgen, maar maakte toch bezwaar tegen de aanvoer van gras in de zomermaanden. ,,Wie een tuin heeft moet in de zomermaanden wekelijks het gras maaien. Moeten we die mensen dan 500 frank vragen om hun gras kwijt te raken? Het resultaat zal zijn dat mensen hun gras opnieuw in de bermen en op braakliggende terreinen gooien'', aldus VU-raadslid Els Germis.

Milieuschepen Hugo Vandaele vond de betaling op het containerpark ook voor gras billijk en wenste niet op het voorstel in te gaan voor een ander tarief. ,,De verwerking van gras kost de gemeente 4 frank per kilogram. Bovendien mag men ook het gras meegeven met de gft-ophaling wat in veel gevallen goedkoper zal uitvallen''.

(IDH)