Wonen in een eigen huis wordt duurder in Beersel. De gemeenteraad besliste om voor 2002 de belasting op de onroerende voorheffing op te trekken van 750 naar 940 opcentiemen. De personenbelasting blijft ongewijzigd op 7 procent.

,,We weten dat dit geen populaire maatregel is, vooral omdat we bij de verkiezingen anders beloofden. Maar toen wisten we nog niet wat ons nu financieel allemaal boven het hoofd hangt. Willen we de Beerselaren blijven geven waar ze recht op hebben, dan kunnen we niet anders dan de belastingen aanpassen'', aldus de Beerselse schepen van financiën Gilbert Houben.

De verhoging van 750 naar 940 opcentiemen op de onroerende voorheffing (belasting gekoppeld aan het kadastraal inkomen) betekent voor een Beersels gezin met een kadastraal inkomen van ongeveer 100.000 frank (2.479 euro) concreet dat dat gezin in 2002 5.358 frank (133 euro) meer onroerende voorheffing betaalt.

,,Dat Beersel zijn inkomsten moest verhogen was duidelijk. De politiehervorming kost ons 13 miljoen frank (322.262 euro). Daarbij komt nog eens 20 miljoen frank (495.787 euro) extra voor de aanwerving van meer politieagenten. Voor het gemeente- en OCMW-personeel is er een nieuwe cao in onderhandeling wat de loonkosten zal doen stijgen. Enkel het invoeren van maaltijdcheques voor het personeel kost de gemeente al 11 miljoen frank (272.683 euro). Behalve dat stijgt ook de toelage aan het OCMW jaar na jaar om de mensen van Beersel de nodige bijstand te kunnen blijven geven'', motiveert Gilbert Houben.

,,Ook door de aangekondigde belastingverlaging van de federale overheid ontvangt de gemeente minder uit de personenbelasting. Goed voor de belastingbetaler maar uiteindelijk betalen de gemeenten het gelag. Door de liberalisering van de energieprijzen ziet de gemeenten zijn dividenden in 2004 met meer dan 60 miljoen frank (1,49 miljoen euro) verminderen'', gaat de financieschepen verder.


Investeringen
Hij waarschuwde dat wellicht nog andere gemeenten het voorbeeld van Beersel de komende maanden zullen volgen. ,,We hebben gekozen om de belasting op de onroerende voorheffing te verhogen en niet de personenbelasting omdat het geld van die opcentiemen sneller ter beschikking is van de gemeente. Op de personenbelasting moeten we minstens twee á drie jaar wachten'', zegt Houben.

Hij voegt er aan toe dat het niet de bedoeling is extra investeringen te doen met de bijkomende inkomsten. Extra investeringen gebeuren enkel als er ook buitengewone inkomsten voor gevonden worden. Vooral de Agalev- en SP.a-fractie namen de belastingverhoging op de korrel. Ze verwezen naar eerdere verkiezingsbeloften om zelfs de belasting te verlagen. De belastingverhoging werd uiteindelijk meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.


Vriendelijk voor bedrijven
Beersel wil zijn imago van bedrijfsvriendelijke gemeente hoog houden. De gemeenteraad besliste daarom de belasting op tewerkgesteld personeel af te schaffen. Bedrijven hoeven dus niet langer 807 frank (20 euro) per personeelslid aan de gemeente te betalen. ,,We willen het in een crisisperiode waarbij het met de economie niet al te best gaat de bedrijven geen extra last op de schouders leggen'', motiveerde burgemeester Hugo Casaer.

De belasting op drijfkrachtmotoren behoudt Beersel wel op 20 euro per kilowatt. Verder verhoogt Beersel de belasting op tweede verblijven van 10.000 naar 15.000 frank (375 euro). De belasting op het verspreiden van huis-aan-huis reclamebladen stijgt van 0,40 centiem naar 2 frank per exemplaar (0,005 euro). Voor de blauwe vuilniszakken (pmd) betalen de Beerselaren vanaf 2002 0,13 euro (5,2 frank) per zak of 3,10 euro (125 frank) voor een rol van 25 zakken.