Het Mechelse parket werkt aan een reglement om jongeren te straffen als ze rondrijden op een fiets die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften. Wie voortaan bijvoorbeeld zonder licht fietst, kan daarvoor een geldboete in de bus krijgen. ,,Die hardere aanpak is noodzakelijk, want onze preventieve controles halen amper iets uit'', zegt politiecommissaris Stephaan Van Lombeeck.

Bij de start van het schooljaar controleerde een team van stadswachten zowat 4.000 fietsen van Mechelse scholieren. Slechts de helft daarvan bleek wettelijk in orde. Voor- en achterlichten bleken vaak defect en de reflectoren in de wielen, de trappers en het spatbord achteraan ontbraken dikwijls. Aan de remmen en de fietsbel stelden de inspecteurs minder mankementen vast.

,,De overtreders kregen een rode kaart mee naar huis met de raad om de uitrusting van de fiets zo snel mogelijk in orde te brengen. Later op het schooljaar volgt dan een hercontrole. Toch slaan velen dat advies in de wind. Ondanks onze preventieve inspanningen is de situatie op de openbare weg bedroevend. Tal van fietsers rijden achteloos zonder enige verlichting door de duisternis. Ze beseffen het gevaar niet waaraan ze zich blootstellen'', zegt Van Lombeeck.


Roekeloos
Daarom onderhandelde een delegatie van de Mechelse politie vorige week met parketmagistraat Helga Van de Put, bevoegd voor verkeersdelicten. Inzet van de debatten: een reglement opstellen waardoor jongeren onder de zestien jaar een boete kunnen krijgen als hun fiets niet in orde blijkt. Ook als ze zich in het verkeer roekeloos gedragen riskeren ze dergelijke geldboete. ,,Op die manier verplichten we ouders om hun verantwoordelijkheid op te nemen en de fietsen van hun kinderen na te kijken.''

Bij de preventieve controles van de stadswachten scoorden meisjes alvast beter dan jongens. Bij jongens bleek minder dan de helft van de fietsen in orde, bij meisjes steeg dat percentage tot bijna zestig procent. Leerlingen van de lagere school beschikten op hun beurt over een betere fiets dan hun oudere collega's van het secundair onderwijs. Wellicht omdat bij jongere kinderen de controle van school en gezin nog sterker doorweegt.