Omwonenden van het afvalbakkenpark aan de Loskaai in De Panne -- vooral villabewoners -- klagen over geluidsoverlast. Die wordt niet alleen veroorzaakt door het gekletter van hard afval in de bakken, maar ook door de activiteiten in de aanpalende werkplaatsen van de gemeeente. Ze vragen dat het bakkenpark naar Adinkerke verhuist.

,,Het is een vaak weerkerende klacht na het toeristische seizoen'', minimaliseert schepen Roland Florizoone. ,,Lawaai op een containerpark is onvermijdelijk. Glas, metaal, steenpuin die in de container gestort worden; ophalers die containers onzacht neerploffen: dat alles zorgt voor geluidsoverlast. Tijdens het zomerseizoen neemt die activiteit met al die toeristen in een gemeente als De Panne, natuurlijk sterk toe. Rond ons containerpark staan een tiental villa's. De klachten komen vooral van die bewoners.''

,,Ik kan hen begrijpen. De onvrede betreft niet alleen het containerpark. Op die plaats zijn veel diensten gecentraliseerd: de gemeentelijke werkplaatsen zijn er ondergebracht; de brandweer heeft er haar kazerne; er is een standplaats van de tram en de autobussen. Het lawaai dat zij allemaal samen veroorzaken, is de druppel die de emmer doet overlopen.''


Eerst
De milieuraad van De Panne hield onlangs een bijeenkomst met de wijkbewoners. Die lieten horen dat zij het containerpark graag naar Adinkerke zien verhuizen.

,,Wij woonden hier eerst. Het afvalbakkenpark is er pas nadien gekomen'', zegt een omwoner.

,,Het is allemaal zo simpel niet,'' zegt Roland Florizoone. ,,Wij hangen af van allerlei milieuvergunningen. Dit is een officieel erkend containerpark, dat tot stand kwam met overheidssubsidies. Je kunt dat niet zomaar laten verhuizen. Biedt Adinkerke de oplossing? Wij hebben daar inderdaad enkele loodsen naast Plopsaland, weg van de woningen. Maar er is daar geen plaats genoeg voor een containerpark. We kunnen er ook geen grond bijkopen. Bovendien is het meeste afval afkomstig van hoofdgemeente De Panne: van appartementen, horeca, toeristen. Moeten al die mensen dan steeds die afstand afleggen, als ze hun rommel kwijt willen?''


Zachter
,,Wij hebben woensdag rond de tafel gezeten met de verantwoordelijken van het containerpark en de chauffeurs van tram en bus. Ze hebben ons beloofd om rekening te houden met de klachten en wat kalmer te werk te gaan. Het gemeentepersoneel hebben we verzocht minder vlug met de vrachtwagens te rijden en niet nodeloos gas te geven. De containerophalers zijn bereid de bakken wat zachter neer te zetten'', aldus de schepen van openbare werken.

,,We zullen bovendien een studie laten maken door een bureau dat gespecialiseerd is in milieuzaken. Misschien kunnen we meest luidruchtige onderdelen naar Adinkerke verhuizen. Of we kunnen geluidswerende wanden rond het containerpark aanbrengen.'' (MMA)