Het CENTRUM VOOR GELIJKE KANSEN EN RACISMEBESTRIJDING heeft klacht neergelegd tegen Vyatcheslav ,,Alexander'' P., (37) zonder gekend verblijfsadres. De man wordt vermoed het brein te zijn achter een netwerk van mensensmokkelaars. Via de Centea Bank financiert hij de aankoop en huur van tientallen eigendommen in Oostende, waar slachtoffers van de smokkel tegen grof geld onderdak aangeboden krijgen door Diana T., een in Oostende verblijvende uitgewezen vrouw. Deze vrouw runt een spookfirma die deze panden herstelt door zwartwerkers. De mensensmokkel anex huisjesmelkerij werd al anderhalf jaar geleden aangeklaagd. In één van de huizen werd al een kinderlijkje aangetroffen. Maar de handel gaat onverminderd voort.

T. verblijft volgens het centrum vaak in de Antwerpse diamantmiddens. T. heeft haar adres in de Velodroomstraat in Oostende. Ze verblijft sinds september 1999 in ons land, maar kreeg vorig jaar bevel om tegen 29 mei 2000 het land te verlaten.

Haar raadsman, wiens naam -- eigenaardig genoeg -- tot 1 januari dit jaar niet gekend was bij de balie van Brugge, liet de Oostendse burgemeester als hoofd van de politie weten, dat de vrouw die beslissing zou aanvechten voor de Raad van State. Zij zou namelijk in het huwelijksbootje treden met een man uit diezelfde flat en had een kind dat school liep in een plaatselijke vrije basisschool.

Het onderzoek van de Oostendse politie wees op een gepland schijnhuwelijk, dat ook niet doorging. Uit het verhoor bleek het om ,,twee vreemden te gaan, die naast en apart van mekaar leefden''.

De zaak startte na klachten bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in Oostende. De RVA betrapte zwartwerkers in een appartementgebouw in de Velodroomstraat, dat eigendom is van Vyatcheslav P. Het gebouw werd voor een groot deel gehuurd door de bvba R.D.A, waarvan T. zaakvoerster is.


Personeelsregister?
T. bleek niet in het bezit van een vestigingsattest, bezat geen arbeidskaart, noch -vergunning, noch personeelsregister of individuele rekeningen en herinnerde zich bij haar verhoor door de sociale inspectie niet dat ze aandelen in de winst had, verzekeringen afsloot en dies meer.

Het onderzoek naar de activiteiten van de bvba R.D.A. werd op 4 oktober jongstleden gestaakt met als voetnoot ,,Op verzoek inspecteur AOIF onderzoek stopgezet. Russische maffia (Antwerpen & Oostende)''

Dezelfde groep maffiosi verdenkt het Centrum voor Racismebestrijding ervan via spookfirma's zoals RDA en Argo met telkens dezelfde spilfiguren P. en T. ook woningen in de Schildersstraat, Aartshertoginnestraat en de Sint-Catharinapolderstraat te bezitten. Net op één van die adressen werd vorige winter een dode boreling aangetroffen in een vuilniszak.

Diverse klachten waren toen al een half jaar aanhangig gemaakt en intussen dateert de eerste klacht van ruim anderhalf jaar geleden. De veel te kleine kamers in de panden blijven voor 12.000 tot 15.000 frank per maand verhuurd...