De negentienjarige Kristof Martens uit de Kapellestraat 38 in Oostkamp raakte gisteren gewond aan de armen en het voorhoofd toen hij een brand in zijn slaapkamer probeerde te blussen. Twee andere kinderen, een meisje van veertien en een jongetje van negen, werden in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De ouders waren op het ogenblik van de brand niet thuis. De moeder, Linda Mosbeux, moest worden weggebracht toen ze de ravage aanschouwde. Haar man, Eddy Mestdach, keerde na de middag in allerijl van zijn werk in Wallonië terug.

De brand in de woning in de Kapellestraat 38, in het centrum van de gemeente, ontstond even voor 10 uur. ,,We kregen een oproep binnen voor een uitslaande kamerbrand'', zegt commandant Jan Lescouhier van de Oostkampse brandweer. ,,Doordat de woning in het centrum van Oostkamp ligt, waren we zeer snel ter plaatse. Op dat ogenblik sloegen aan de straatzijde de vlammen uit het raam van de eerste verdieping.''

De brandweer slaagde erin het vuur te beperken tot de slaapkamer. Die brandde volledig uit. De rest van de woning liep rook- en waterschade op.


Blussen
Kristof Martens, onlangs ontslagen uit het ziekenhuis, was op zijn kamer toen het vuur ontstond. De vlammen grepen snel om zich heen. De jongen probeerde het vuur zelf te blussen waarbij hij zich verwondde aan armen en voorhoofd. Bevangen door de sterke rookontwikkeling opende hij een venster, wat het vuur nog aanwakkerde.

,,Daarop is de jongen naar beneden gerend. Gelukkig sloot hij de deur van zijn kamer waardoor het vuur beperkt bleef tot deze ruimte'', zegt Lescouhier. Op het ogenblik van de brand waren de ouders niet aanwezig, wel nog twee andere, minderjarige kinderen van negen en veertien die zich samen met Kristof Martens in veiligheid konden brengen.

De kinderen moesten in shock naar het ziekenhuis worden overgebracht. De brandweer kon ook het leven redden van de Duitse herder van het gezin.

Het parket van Brugge stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te achterhalen. Die stelde vast dat het vuur was ontstaan ter hoogte van een elektrisch verwarmingstoestel in de slaapkamer. Een van de denksporen is dat het oververhit geraakte en zo het vuur deed ontstaan.

Het gezin Mestdach-Mosbeux heeft tijdelijk onderdak gevonden in een van de doorgangswoningen van het OCMW van Oostkamp.