De personeelsleden van rusthuis Heilige Familie zorgden woensdag voor een spetterende afsluiting van de Seniorenweek. De bewoners kregen in hun feestzaal een show aangeboden om U tegen te zeggen.

,,Onze personeelsleden kunnen nog wat anders dan verzorgen. Wat jullie vandaag te zien krijgen, getuigt van een ongelofelijke samenwerking onder de personeelsleden'', leidde Lucie Wallays de show in. Twee uren later gaven alle aanwezigen haar méér dan gelijk. Schoner dan op den televisie en Amai, die van ons verdiep kon der nogal mee schudden, hé: heel tevreden senioren dus die de zaal verlaten. Maar toch: ,,Jammer dat dat maar één keer op een jaar kan.''

Gudrun Linclau, alias Corry Van Gorp, is blij dat alles volgens plan verliep. Ze is al vijftien jaar verzorgster op de tweede verdieping.


Voners-Bisschops
Linclau: ,,Het is de tweede keer dat we zoiets op het getouw zetten. Er kruipt natuurlijk een hele hoop tijd en energie in de voorbereiding van de show. De juiste kleren en attributen bijeenzoeken, een dansje oefenen... Maar als je ziet hoe onze mensen ervan genieten en hoeveel leute we zelf kunnen maken, vergeet je snel het extra werk. Ook de vele vrijwilligers die ervoor zorgden dat de namiddag op wieltjes liep, zijn voor ons een stimulans.''

De show was de afsluiter van een hele drukke Seniorenweek. Op initiatief van de Kuurnse Seniorenraad kwamen Johnny Voners en Janine Bisschops de week inluiden. Daarna volgden in het rusthuis een mis, aperitief, Chinese dag, borrelnamiddag en pannenkoekenavond.

Lucie Wallays, die instaat voor de organisatie, is vooral vol lof over de inzet van de talrijke vrijwilligers.

Wallays: ,,Met hen staan of vallen onze activiteiten. Ik wil die mensen uit de grond van mijn hart bedanken. En mag ik bij deze een oproep doen naar nog meer van die goeie zielen? Vele handen maken immers licht werk.''


Beleidsplan
Seniorenconsulent Jimmy Vancalbergh stelt een seniorenbeleidsplan op. In april werd een grootschalig onderzoek naar de Kuurnse senioren afgerond. De bevraging gebeurde vooral via mensen die al actief zijn bij seniorenbeleid en via de verenigingen. De resultaten van onderzoek vormen de basis van het beleidsplan, dat door een werkgroep voort wordt uitgewerkt. De presentatie van het seniorenbeleidsplan is voor het voorjaar.


Beleidsnota
Tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Kuurne kwam secretaris van de gemeentelijke sportraad Gaby Ottevaere de sportbeleidsnota 2001-06 toelichten. In de planning wordt vooral aandacht geschonken aan de verhoging van de sportparticipatie van de senioren. Vermits binnenkort 34 % van de bevolking senior is, moet gedacht worden aan een aangepast sportaanbod voor senioren. Nu is het hoofdzakelijk nog de jeugd tot 15 jaar die de weg naar de sportaccommodaties vindt.

  • Wie interesse heeft om als vrijwilliger mee te helpen aan de activiteiten van rusthuis Heilige Familie in Kuurne, mag zich aanmelden bij directeur Commeene (tel.: 056-73.18.11) of bij Lucie Wallays (tel.: 056-73.18.26).