Zelfs al levert het sociaal-economisch comité voor de distributie binnenkort een negatief advies af voor de inplanting van Cora, het 40 ha grote funshoppingcenter in Moeskroen, dan toch gaan de plannen door. ,,Mocht dat advies ongunstig zijn, dan kan bouwen wel maar een exploitatievergunning komt er niet'', zo gaf Moeskroens burgemeester Jean-Pierre Detremmerie toe. ,,Maar niet getreurd. Binnenkort wordt ook dat comité geregionaliseerd. Dan zijn het de Gemeenschappen die beslissen en zo haalt Cora toch z'n slag thuis.'' Dat was een van de vele gekruide uitspraken van Detremmerie op een infovergadering die kersvers volksvertegenwoordiger Els Haegeman had opgezet en plaatsvond in het OC van Aalbeke.

Detremmerie deed aanvankelijk hard zijn best om zich, als burgemeester-voor-de-hele-stad, als een neutraal waarnemer op te stellen. Toch kon hij bijwijlen niet verbergen dat ook hij er luidop van droomt Moeskroen commercieel op de Europese kaart te zetten, na dat op het sportieve vlak al via het voetbal te hebben gedaan. ,,Al kom ik zelf van z'n leven geen warenhuis binnen'', aldus Detremmerie.

Als een eerbare verliezer durfde Detremmerie het, in aanwezigheid van menig middenstander uit Kortrijk en Moeskroen, aan te stellen dat de komst van Cora ,,een negatieve impact zal hebben op de kleinhandel in zijn stad''. ,,We moeten evenwel oog hebben voor de return'', zei hij, ,,met de vele honderden miljoenen die door de komst van Cora in de stadskas gaan vloeien, gaan we het stadscentrum, dat een nieuwe dynamiek nodig heeft, voort verfraaien. De kleinhandel zal mij nog komen bedanken omdat we al dat geld in de binnenstad geïnvesteerd hebben'', zo joeg hij dat gedeelte van het publiek tegen hem in het harnas, dat in Cora een bedreiging ziet voor de eigen zaak.


Cijfers
Vooraleer het debat zelf een beetje begon te vonken, sloeg Philippe Eggermont, de grote Cora-baas, de toehoorders om de oren met een eindeloos aantal cijfertabellen over koopgewoonten van Vlamingen, Walen en Fransen. Die cijfers kwamen van een omvangrijke studie die een prof uit Mons voor rekening van de stad Moeskroen uitvoerde.

Zoveel is duidelijk: met een hypermarkt, een vijftiental speciaalzaken, honderd winkeltjes, een botanische parking met vijfduizend parkeerplaatsen en een cinemacomplex, wordt Cora, te paard op de grens met Frankrijk, een grensoverschrijdend project. Deels op grondgebied Moeskroen, Estaimpuis en Quevaucamps, moet Cora, vlot bereikbaar via de A17, al die klanten lokken die op een halfuur of minder rijden wonen.

Het funshoppingcenter moet een alternatief vormen voor de goedkope slokop Auchan in het Noord-Franse Roncq, waar nu al één op de drie klanten Vlaams spreekt. Diezelfde Vlaming die in de stedelijke kernen van Kortrijk, Ieper, Menen, Roeselare en Waregem woont, moet voor Cora te winnen zijn: de 12 % Vlamingen die nu jaarlijks voor 10 miljard frank in grote commerciële centra in Frankrijk gaan kopen, moeten dat straks bij Cora gaan doen. Of nog een ander cijfer: 18 % van de budgetten waarover de Belg beschikt, wordt nu in Frankrijk verteerd. Dat geld blijft beter in eigen land.

Opvallend is wel dat de Walen vooral in Frankrijk gaan kopen (32 %) en veel minder in Vlaanderen (amper 6 %). Vlamingen verteren op hun beurt slechts 3 % van hun budget in Wallonië. Met de komst van Cora klimt dat percentage volgens Eggermont fors de hoogte in.


Castorama
Detremmerie, die al een beetje ontstemd was omdat hij woensdagavond zijn voetbal moest missen, geraakte wat geagiteerd toen volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé hem een gebrek aan overleg aanwreef: ,,Kortrijk kende ons evenmin toen het besliste om in bouwcentrum Pottelberg een Franse reus als Castorama binnen te halen. Ze kwamen ons toen ook niet vragen wat wij daar van dachten...''


Truitjes
Loste het debat uiteindelijk niet alle gestelde verwachtingen in, omdat Detremmerie niet altijd de achterkant van zijn tong liet zien, dan was het een eerste aanzet tot uitwisseling van informatie. Met de harde kern contra-Cora's uit Etaimpuis praatte een onvermoeibare Detremmerie nadien amicaal na. ,,Na twintig info-sessies in Henegouwen, ken je niet alleen je tegenstander maar ook zijn steeds terugkerende argumenten'', aldus Detremmerie, volgens wie project-Cora er hoe dan ook komt. Zonder veel vertragingsmanoeuvres tegen 2004. ,,Je zou al goed gek moeten zijn om een investering van 7 miljard en twaalfhonderd voltijdse jobs aan je neus voorbij te laten gaan'', lachte de burgemeester.

Wedden dat Excelsior Moeskroen volgend seizoen met Cora-truitjes speelt?


Geen interesse
Bij die handelaars uit eigen streek die al hun interesse lieten blijken om in Cora een eigen oppervlakte te huren, hoort alvast niet Koen Bijttebier uit Kortrijk, die verscheidene eigen winkels bezit en ooit een eindwerk schreef over het shoppingcenter in Kuurne.

Bijttebier: ,,Het interesseert mij niet om in Cora een eigen winkel in te planten. Zo'n mega-project lijkt mij té kunstmatig te zijn. Het vult geen behoefte in en het luidt een verarming in van onze binnensteden. Ook het Overbekeplein in Kortrijk was zo'n artificieel bouwsel en zie maar wat er van geworden is.''

Hij voorspelde dat tussen Cora en Auchan een ware prijzenoorlog losbreekt, waar de consument natuurlijk zijn voordeel kan bij doen. Wat Cora in Kortrijk al teweegbracht, is dat de samenhorigheid onder de handelaars erop verbeterd is. Die durfden zich vroeger té veel in gespreide slagorde opstellen. Nu vormen ze makkelijker één front.

Het enige voordeel dat Bijttebier in Cora ziet, is dat de klant er bij slecht weer terechtkan, of op de enkele snikhete dagen van het jaar. Maar voor gedelegeerd bestuurder Philippe Eggermont, die van bij de start rekent op een zakencjfer van 9 miljard frank (5,3 in Wallonië, 1,1 in Vlaanderen en 2,5 in Frankrijk), moeten de vele kassa's elke dag van het jaar rinkelen.