De Ankerstraat in Sint-Niklaas geeft de strijd om een bloeiende winkelstraat te blijven, niet op. ,,Wanneer komt nu eindelijk die doorgang tussen Ankerstraat en Zwijgershoek er?'', bleek de dringendste vraag van heel wat handelaars tijdens een hoorzitting op het stadhuis. Centrummanager Pieter De Wilde toonde tijdens de hoorzitting dat dit een complexe materie is maar dat gesprekken met investeerders bezig zijn.

De herschikking van het stadscentrum zorgt voor ongenoegen in sommige straten. ,,Waarom mag je in de Stationsstraat een uur parkeren en in de Ankerstraat maar dertig minuten?'', vroeg een verkoopster zich af. ,,In een halfuurtje kan je onmogelijk een naaimachine demonstreren en verkopen. Moet je dan de klant meteen doorsturen naar het koopcentrum, waar hij gratis kan parkeren? De doorgang tussen Ankerstraat en Zwijgershoek is er nog steeds niet. Er is met onze straat nog geen overleg gepleegd.''

Schepen Annemie Wauman (CD&V) vertelde dat er effectief overleg was gevoerd tussen de schepen van Mobiliteit Urbain Vercauteren (SP.A) en straatcomités. ,,Kortparkeren is nu eenmaal voor winkelstraten die voeding verkopen'', legt Wauman uit. ,,Je stapt naar de slager en bakker en op een halfuurtje zijn de aankopen beklonken. Voor wie langer wil parkeren en winkelen, is de parking Zwijgershoek een alternatief. De nieuwe doorgang tussen parkeerplein en Ankerstraat bestaat uit een middenpad in grijze betonklinkers en daarnaast wordt gras aangelegd. Er komen voldoende lichtpunten en kleine struiken. De doorgang is alleen voor fietsers en voetgangers bedoeld. Parkeerpaaltjes worden aan de ingang geplaatst. De Sint-Niklase Huisvestingsmaatschappij heeft ook ruimte voor een woongelegenheid. De werken kunnen in het voorjaar 2002 beginnen.''


Imago
Parkeerfaciliteiten en een doorgang lossen echter het belangrijkste pijnpunt voor de vroeger zo bloeiende winkelstraat niet helemaal op. ,,Vooral het eerste deel van de straat is niet florissant op handelsvlak'', zegt De Wilde. ,,Een heropleving kan alleen als handelaars, bewoners en eigenaars van winkelpanden samenwerken. Wegens het bereiken van de pensioenleeftijd, werden winkels omgebouwd tot een woning en dat schaadde het beeld van de winkelstraat. De bereikbaarheid werd bemoeilijkt door werken, waardoor sommige zaken werden opgedoekt. De huurprijzen liggen vrij hoog. Tijdens de eerste helft van 2002 gaan we met alle eigenaars aan tafel zitten. We willen ook grotere panden realiseren. Het Centrummanagement voert onderzoek uit naar kandidaat-investeerders, maar dat wordt een werk van langere adem. De doorgang tussen Ankerstraat en Zwijgershoek zal ongetwijfeld het imago verbeteren.''