Het beroep dat de gemeente Kruibeke tegen de aanleg van de potpolder twee jaar geleden bij de Raad van State ingespannen heeft, is nog steeds hangende. Dat heeft minister Stevaert er echter niet van weerhouden om een tweede golf van onteigeningsbesluiten goed te keuren. De getroffen eigenaars zijn niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. Zij verenigen zich in de vzw Mercatoria en trekken op hun beurt naar de Raad van State.

,,Het is perfect mogelijk om de belangen van de mensen die een eigendom in de Kruibeekse polder hebben via een vzw te verdedigen'', zegt meester Strijckers, de advocaat uit Kermt die de gemeente in de lopende zaak bij de Raad van State ook al verdedigt. ,,In Kruibeke bestaat de vzw Mercatoria die opgericht werd om het historische erfgoed en het natuurschoon te beschermen. We moeten enkel de doelstelling van de bestaande vzw uitbreiden zodat die ook de eigenaarbelangen in de Kruibeekse polders kan beschermen. Zo besparen we een hele hoop kosten.''

Na de informatievergadering sloten zowat alle aanwezigen zich bij de vzw Mercatoria aan. De hoge onteigeningsvergoedingen die in het vooruitzicht worden gesteld, konden daar niets aan veranderen. ,,De overheid wil duidelijk tweedracht in de rangen zaaien door bijzonder hoge onteigeningsvergoedingen voor te stellen'', vertelt dijkgraaf Depuydt. ,,Momenteel worden er prijzen van 500.000 frank (13.394 euro) voor een hectare bosgrond tot meer dan een miljoen frank (24.790 euro) voor een hectare vrij land geboden. Daarboven komt nog een wederbeleggingsvergoeding en krijgen de landbouwers nog een extra vergoeding die tussen de 200.000 (4.958 euro) en 400.000 frank (9.915 euro) schommelt. Drie maand geleden werd amper de helft van de huidige prijzen geboden.''


In beroep
Eén van de mensen die mee in de vzw Mercatoria stapt, is Jerome Van Hoyweghen. ,,Juist voor de Bazelse Kreek heb ik een visputje liggen. Sinds mijn pensioen ga ik daar elke dag naartoe. Die put is mijn lang leven. Als ze me dat afpakken weet ik echt niet meer wat ik moet doen. Ze mogen hun geld houden, ik wil blijven vissen.''

Eén van de andere aandachtige toehoorders op de informatieve bijeenkomst was Theo Cant, de voorzitter van de bedrijfsgilde. ,,Volgende week komen we met de landbouwers samen. Ons standpunt zal dan bepaald worden. We hebben nog een kleine zestig dagen tijd om in beroep te gaan tegen de onteigeningsbesluiten. Eén ding weet ik nu wel al zeker. Vroeger was de polder altijd al het wachtbekken voor het overtollige water dat via de Barbierbeek naar de Schelde afgevoerd werd. Door de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de polder moet daar een alternatief voor gezocht worden. Wij zullen nooit aanvaarden dat de Barbierbeekvallei, tachtig tot honderd hectaren groot, de functie van wachtbekken zal krijgen.''