Dirk Auwelaert van de stedelijke dienst Mobiliteit, werkte samen met de politie een voorstel uit om de veerkeersdrukte in de De Ridderstraat te verminderen en het kruispunt Vredeplein-Vrijheidstraat veiliger te maken.

Een onderzoek volgde na het relaas in Het Nieuwsblad van bewoner Corneel De Roeck. Die had het over roekeloos rijgedrag, het in gevaar brengen van fietsers, parkeren op voetpaden en het sluipverkeer tussen Vredeplein, Esplanadeplein en het station.


Showen
,,De rechtlijnigheid van de straat nodigt, ondanks het krappe profiel, sommige -- vooral jonge bestuurders -- uit om het acceleratievermogen van hun wagen te testen. Het kruisen van de Kattestraat, een drukke winkelstraat, zet bepaalde bestuurders ertoe aanzet om hun wagen even te showen . De Ridderstraat is en sluipweg geworden en op het kruispunt Vredeplein-Vrijheidstraat tellen we heel wat ongevallen waarbij fietsers en bromfietsers betrokken zijn. Er dringen zich maatregelen op. In de praktijk betekent dit dat autoverkeer De Ridderstraat enkel nog kan inrijden vanaf de Vrijheidstraat en dat het verkeer vanaf het Keizersplein en de Vlaanderenstraat -- met uitzondering voor fietsers -- verplicht linksaf moet aan de Vrijheidstraat. Het overzichtelijker worden van het kruispunt zal de veiligheid van de zachte weggebruikers ten goede komen. De uitvoering van deze werken start eerstdaags. Wat het voetpadparkeren betreft, verwachten wij dat ook dit probleem door het terugdringen van het ongewenste verkeer zal afnemen.'' (JLA)