De overgang naar de euro wordt voelbaar in de portemonnee van de gebruikers van de Denderleeuwse stationsparking. Meer nog, tal van retributies werden op de jongste gemeenteraad aan de euro aangepast en onder het mom van ronde bedragen naar boven afgerond. De verzamelde oppositie reageerde furieus.

Het maandelijkse abonnement voor de Denderleeuwse pendelparking wordt opgetrokken van 500 frank ( 12,39) naar 600 frank ( 14,87). Ook voor een jaarabonnement moeten de treinrezigers dieper in de portefeuille tasten met een verhoging van 5.000 frank ( 123,9) naar 6.000 frank ( 148,7).

Schepen De Nul verdedigde de tariefverhoging met vuur. ,,We legden honderd extra parkeerplaatsen aan, maar opnieuw blijkt de parking volzet. Steeds meer bewoners uit omliggende gemeenten mét station, nemen de wagen tot in Denderleeuw. Door een tariefverhoging willen we dat ontmoedigen en de bevolking aanzetten tot het gebruik van het openbaar vervoer.''

Georges Couck (SP-A) omschreef de waslijst aanpassingen ingevolgde de euro een verkapte vorm van belastingverhoging. Erna Scheerlinck (NVA) stelde zich de vraag of het schepencollege zijn boekje niet te buiten gaat met de tariefverhogingen. Zelfs indien de wettelijke bepalingen werden gevolgd, vond ze dat het gemeentebestuur een voorbeeldfunctie dient te geven en net als handelaars bij tariefaanpassingen ingevolge de invoering van de euro binnen de smalle marge van één procent afwijking moet blijven.


Advies
,,We kregen een positief advies vanwege de provicieraad en werden zelfs geprezen als een voorbeeld voor andere gemeenten'', repliceerde schepen De Nul. ,,Reële verhogingen werden ook als dusdanig vermeld en niet op een slinkse wijze doorgevoerd'', sprong éminence grise Jan Eeman namens de VLD de meerderheid bij. ,,En wie tegen de dotatie voor de brandweer stemt, moet ook weten dat de kikvorsmannen deel uitmaken van het korps. Denk dus na voor je tegenstemt.''

NVA stelde na een klacht bij de provinciegouverneur nu ook een vraag over de woonplaats van VLD-raadslid Erna Van Bondt aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Telkens de meerderheid met één stem verschil een agendapunt goedkeurt, wordt door NVA klacht ingediend tegen de ongeldigheid van de zittingen , waardoor de gemeenteraad haar huiswerk mogelijk helemaal moet overdoen. De getormenteerde meerderheid kon tot op heden wel rekenen op de steun van de dissidente schepen Jan De Mesmaeker. (RWD)