De belasting op reclameborden werd tijdens de zitting van de gemeenteraad, met akkoord van alle fracties, verdubbeld. Daarmee ging het bestuur meteen concreet in op een vraag van raadslid Joost Callebaut (Agalev).

De belasting op reclamepanelen mist haar doel. Er komen er niet minder, maar ze brengen wel geld in het laatje. Dat is mooi meegenomen in een stad die kampt met krappe financiële middelen. Toch is de eerste bedoeling van de belasting niet de geldla, maar het tegengaan van de visuele hinder die her en der verspreide reclameborden met zich mee brengt.

André-Emiel Bogaert (Spirit) stelde dat die pollutie, ondanks de belasting, even groot blijft. ,,De belasting werkt niet.'' Ook Joost Callebaut stelde dit vast. ,,Het lijkt alsof de inkomsten primeren op het beleid'', stelde hij. Hij suggereerde een drastische verhoging. En prompt greep de burgemeester in: een verdubbeling van de belasting als amendement. Want het beleid, stelt ze, is zeker wel doordacht. Alle partijen gingen meteen akkoord. Het punt passeerde zo snel, dat je even zou getwijfeld hebben in de Aalsterse raad te zitten. ,,Voila, da's mijn echte stijl'', merkte de burgemeester op.

Reclamemakers krijgen het in Aalst niet makkelijk, de komende tijd. Want ook op huis-aan-huis bedeelde ongeadresseerde reclame wordt voortaan belasting geheven. Wie zich beperkt tot een A4-tje ontsnapt eraan. ,,Om de verenigingen en de kleine handelaars de kans te geven hun mededelingen te doen'', lichtte burgemeester De Maght toe. Het doel van de belasting is de hoge kosten voor de ophaling van oud papier -- zo'n 12 miljoen frank per jaar ( 297,4) -- naar beneden te halen door de papierberg te verkleinen. De belasting zou de stad zo'n 10 miljoen frank opleveren.