Het Wetterse gemeentebestuur wil het industrieterrein Stookte in Overschelde beter ontsluiten. Het zware vrachtverkeer van en naar het industrieterrein krijgt in het Wetterse mobiliteitsplan heel wat aandacht. Buurgemeentes Laarne en Destelbergen zien de vrachtwagens liever niet op hun grondgebied. De Vennestraat bleek de meest logische oplossing voor het probleem. Maar daar kunnen de buurtbewoners van de rustige straat dan weer niet om lachen. Ze konden hun grieven en vragen kwijt op een bijeenkomst met schepen Piet Van Heddeghem (Agalev).

Het industrieterrein Stookte is meer dan een regionaal bedrijventerrein. Het omvat met onder meer Recticel, Omnichem en Resilux enkele bedrijven met een internationale uitstraling. Dagelijks zakken 1700 werknemers naar het bedrijventerrein af. Tweehonderd zware vrachtwagens komen er elke dag laden en lossen. Zestig procent daarvan komt via de E17 en R4, veertig procent via de E40. En dat brengt verkeersproblemen met zich mee.

Om de deelgemeente, en buurten zoals de Kapellendries en de schoolomgeving van het Scheppersinstituut te ontlasten van de vrachtwagens, zocht men naar een oplossing via een andere weg. ,,De meest logische oplossing voor het zware verkeer leek ons via de Schoorstraat in Laarne en de Broekstraat in Destelbergen naar de R4. Maar dat zagen beide gemeentes niet zitten'', wist Piet Van Heddeghem te vertellen.

,,Ook de Provincie schaarde zich achter het standpunt van de gemeentes die het zware verkeer niet op hun grondgebied toelaten. Zo bleven er maar weinig alternatieven over, behalve de Vennestraat. Bovendien is een deel van de Vennestraat op de gewestplannen gereserveerd voor verbreding'', verdedigde de schepen van Mobiliteit zijn keuze.


Alternatieven
,,Maar het is nog maar een idee'', voegde Van Heddeghem eraan toe. ,,Tot op vandaag is geen enkel bedrag ingeschreven of geen enkel uitvoeringsplan op de agenda geplaatst. Daarom kom ik hier ook luisteren naar suggesties, alternatieven en voorstellen van de buurt'', steldde Van Heddeghem de bewoners van de Vennestraat gerust.

En alternatieven bleken voorhanden. ,,Via de Damstraat kan men, mits een extra rotonde en één enkele onteigening, het verkeer omleiden naar de Laarnesteenweg en de Kalkensteenweg om de E17 te bereiken'', wist een buurtbewoner. ,,Of via de Stooktestraat en Beirstopelos'', klonk het uit een andere hoek.

Andere ideeën waar men bij de opmaak van het mobiliteitsplan aan dacht zijn dan weer niet haalbaar. Zo zal Wetteren nooit een tweede Scheldebrug krijgen en is ook het rechttrekken van de huidige brug, over de Cooppallaan financieel niet haalbaar. De buurtbewoners, die met Patrick Schrooten en Peter Claus van Leefmilieu Wetteren Noord en Wim De Biest, directeur van het Scheppersinstituut, drie vertegenwoordigers hebben in de Mobiliteitsraad van de gemeente hebben alvast een nieuwe actiegroep opgericht.

Schepen Van Heddeghem beloofde de alternatieven nogmaals te bekijken.