Werd in het arrondissement Oudenaarde vorig jaar een daling van het aantal inbraken opgetekend, dan is die positieve trend dit jaar helemaal omgeslagen. Tot eind november werden voorlopig 707 inbraken vastgesteld en dat zijn er al honderd meer dan in 2000. Verklaringen voor deze opmerkelijke stijging liggen niet voor de hand.

Toen vorig jaar het aantal inbraken daalde, werd die trend met enige voorzichtigheid toegeschreven aan de toename van de buurtinformatienetwerken (BIN's). Blijkt nu dat er niet noodzakelijk een verband bestaat tussen een BIN-werking en het aantal inbraken. ,,De stijging van het aantal inbraken is zelfs het opmerkelijkst in de interpolitiezone Oudenaarde, waar tenslotte de eerste BIN's werden opgericht'', stelt Patrick Baert van het Arrondissementeel Informatie Kruispunt (AIK) van de federale politie vast.


Reeksen
In de maanden mei en augustus werden de meeste inbraken genoteerd. ,,In de meeste gevallen gaat het om diefstallenreeksen, waarbij in een bepaalde buurt op hetzelfde tijdstip meerdere diefstallen worden gepleegd'', licht Patrick Baert toe. ,,Dat was ook gisterennacht in Zingem weer het geval. De meeste diefstallen worden nog altijd toegeschreven aan de zogenaamde rondtrekkende dadergroepen, afkomstig van de Oostbloklanden.'' (PD)