De gemeenteraad van Wachtebeke heeft de begroting en het meerjarenplan van het OCMW afgekeurd. ,,Een verdubbeling van de gemeentelijke toelage op twee jaar kunnen we niet betalen'', zegt burgemeester Willy De Vliegher. Mogelijk moet de provincie nu bemiddelen.

Ruim 1,2 miljoen euro (51 miljoen frank) zou Wachtebeke in 2002 moeten bijleggen om de OCMW-begroting in evenwicht te brengen. Een stijging van 28 procent tegenover de cijfers van dit jaar en een verdubbeling van de gemeentelijke toelage van vorig jaar.

In een uitvoerige beleidsnota probeert de nieuwe OCMW-voorzitter Roland Vereecke de stijging te verklaren: ,,Het takenpakket neemt toe. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een belangrijke weerslag op de begroting en er komen investeringen om het administratief centrum aan te passen.''

Volgens Vereecke heeft Wachtebeke recht op een dynamisch en krachtig OCMW met een uitgebreide dienstverlening. Hij vindt het jammer dat de hogere overheid niet meer geld over heeft om dit zonder meer mogelijk te maken. ,,Er wordt te weinig rekening gehouden met de werkelijke kosten van de wensen van onze inwoners.''

Burgemeester Willy De Vliegher treedt de voorzitter bij in zijn betrachting de Wachtebekenaar alle sociale voorzieningen aan te bieden. ,,Het is onze plicht om bij de uitbouw van een dienstverlening rekening te houden met de financiële draagkracht van de gemeenschap. We kunnen dit niet langer betalen. We kunnen onze bevolking toch niet opzadelen met een verhoging van twee procent op de personenbelasting enkel en alleen om het OCMW-tekort aan te zuiveren.''


Provincie
De Wachtebeekse burgemeester herinnert er aan dat enkele jaren geleden bij de ingebruikname van het nieuwe OCMW-tehuis een jaarlijkse gemeentelijke tussenkomst van dertig miljoen frank als een maximum werd aangezien.

Willy De Vliegher: ,,Het tekort van het OCMW voor 2002 komt op 7.445 frank per inwoner terwijl het Vlaamse gemiddelde op 3.220 frank ligt. In februari zal de gemeentelijke begroting aantonen dat we dit gewoon niet aankunnen.'' De OCMW-begroting werd dan ook weggestemd.

Voorzitter Roland Vereecke: ,,Er zit niets anders op dan de begroting rechtstreeks naar de provincie te sturen. Misschien zenden die dan een commissaris om tussen gemeente en OCMW te bemiddelen.''

De gemeenteraad deelde woensdagavond ook het ontslag mee van OCMW-raadslid Etienne Fermont (CD&V). Hij wordt opgevolgd door partijgenoot Arsène Geirnaert.

In de OCMW-raad zetelt ondertussen voormalig CD&V-voorzitter Albert Leten als onafhankelijke waardoor de CD&V in feite haar meerderheid binnen die raad kwijtspeelde. Ook daardoor is het afstemmen van de OCMW-standpunten op die van de gemeente er niet op vergemakkelijkt. (GOT)