De ene noemt het vuil onkruid, de andere puur natuur. ,,Een ecologisch beheerde berm bruist van de planten en dieren die je elders soms niet meer vindt'', verdedigt Ellen Goris het project van de Vlaamse overheid.

Een berm oude stijl is een kortgeschoren, zes keer per jaar gemaaide grasvlakte. Veel kans krijgt de natuur daarop niet. Sinds het bermdecreet wordt er natuurgerichter gemaaid en in enkele proefprojecten heeft de Vlaamse overheid het ecologisch bermbeheer ingevoerd. De noordelijke Brusselse Ring, de Antwerpse Ring, de E314 en de A18 Veurne-Jabbeke worden al ecologisch beheerd. U zal er wellicht al de groene doorkijkborden gezien hebben. Volgend jaar zijn de E17 tussen Antwerpen en de grens met West-Vlaanderen en de E34 Antwerpen-Turnhout aan de beurt. Later volgen alle snelwegen, kondigt projectleider Ellen Goris aan.

Een ecologische berm bevat stroken gras, ruigte en houtvegetatie. Er wordt op verschillende manieren en tijdstippen gemaaid of gekapt zodat de soorten de tijd krijgen in zaad te komen.


Zichtbaar
De resultaten zijn zichtbaar. ,,We zien verschillende soorten floreren: margriet, peen, fluitekruid, boerenwormkruid, koekoeksbloem, duizendblad, brandpastinaak. Rond Brussel doen streepzaad en orchideeën het goed, in Antwerpen het reukgras en de eenjarige hartbloem''.

Vooral het project langs de E314 door de Limburgse heide is opmerkelijk. ,,Er komen soorten voor op de berm die je niet meer op de heide zelf vindt. Er leven tien soorten sprinkhanen, 90 soorten loopkevers en 200 soorten spinnen waaronder het zeldzame withandje.''

Doordat bermen aaneengesloten gebieden vormen, gelden ze als springplank voor natuurlijk leven. ,,Ze vormen de link tussen natuurgebieden die anders niet verbonden zijn,'' aldus Goris. ,,Zo kunnen zeldzame soorten zich verspreiden. Je zou ze dus langgerekte natuurreservaten kunnen noemen.''

Zijn alle aangelanden wel even enthousiast over dat naburige onkruid ? ,,We krijgen negatieve reacties,'' bevestigt Goris, , ,,In heel België is er gemaaid maar bij ons niet, hoor je dan. In een eerste fase staan er inderdaad netels en distels, die wij ook liever weg willen. Op termijn komen er andere, onschadelijke wilde planten''. (TY)