Het Vlaams Gewest neemt de gewestwegen N2 Leuven-Diest en de N26 Leuven-Boortmeerbeek grondig onder de loep. De offerteaanvragen voor de studies zijn zopas uitgeschreven. Aan de hand van tellingen, en de bepaling van de herkomst en de bestemming van het verkeer, wil het Gewest komen tot een visie op lange termijn voor de beide wegen.

De Administratie Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest schrijft twee offerteaanvragen uit. Een aanvraag voor de studie voor het opmaken van een streefbeeld voor de N2 tussn Leuven en Diest, en een aanvraag voor dezelfde opdracht maar voor de N26 tussen Leuven en Boortmeerbeek. Voor de eerste studie voorziet het Gewest zes maanden, de tweede zal acht maanden in beslag nemen.

,,We hopen dat we de opdrachten snel kunnen toewijzen, zodat de opdracht nog eind dit jaar of begin volgend jaar kan starten'', vertelt ingenieur René Grispen van de Administratie Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant. ,,Er is nood aan een grondig onderzoek van beide gewestwegen om aan de hand van de resultaten een visie op lange termijn te ontwikkelen. De studiebureaus die de opdracht krijgen, zullen de herkomst en de bestemming van het verkeer bepalen, de wagens tellen, de problemen in kaart brengen en de situatie van het openbaar vervoer op de wegen inschatten.''


Busbanen
De toewijzing volgt in het najaar en rond de jaarwisseling hoopt het Gewest te kunnen starten. In september volgend jaar zouden beide studies afgerond kunnen worden. Het duurt dan nog wel even vooraleer er grondige veranderingen te merken zijn. ,,Aan de hand van de studie kunnen we prioriteiten vastleggen en daarna beginnen plannen. Als er nood blijkt te zijn aan busbanen, moeten er eerst nog financiële afspraken gemaakt worden met De Lijn. Moeten er hier en daar rioleringen wijken, dan moeten we onderhandelen met de gemeente.''

Een werk van lange adem, dat is duidelijk. De gemeenten waar de gewestwegen door snijden, zijn al langer vragende partij voor meer veiligheid op de banen. De gemeente Herent pleit al langer voor tunneltjes onder de gewestweg N26, en Tielt-Winge ziet graag busbanen komen langs de N2.