De Hoek is verontwaardigd over plannen voor de plaatsing van vier gsm-masten. Vlamingen en Franstaligen uit de stationsbuurt van Sint-Genesius-Rode vormen samen een buurtcomité.

Mobistar liep bij de NMBS een blauwtje op met zijn aanvraag voor een gsm-mast in de buurt van het station van Sint-Genesius-Rode. De gsm-operator dient nu bij het gemeentebestuur een bouwaanvraag in om in de Gehuchtstraat meteen vier dergelijke masten te plaatsen. Het gemeentebestuur bracht betrokken bewoners en huiseigenaars op de hoogte.

Verontruste buurtbewoners gingen in het gemeentehuis de plannen bestuderen. ,,Bij de brug over de spoorweg wil de gsm-operator aan beide kanten van de Gehuchtstraat, aan de twee kanten van de spoorlijn, een mast plaatsen in de spoorwegberm'', weet Raymond Engels.

Met tweetalige raamaffiches maken omwonenden hun ongenoegen en vooral hun ongerustheid kenbaar. Een petitie leverde snel tientallen handtekeningen op. Aangemoedigd door parlementslid Lode Vanoost (Agalev) werd dinsdagavond een buurtcomité opgericht. Opmerkelijk is de samenwerkingsbereidheid tussen Nederlandstaligen en anderstaligen.

,,We willen onze krachten bundelen en de ruimere omgeving bij onze acties betrekken,'' licht Jeannine Marinus, mede-initiatiefnemer van het buurtcomité, toe.

Het comité meent dat vooral gezondheidsargumenten en het aanbrengen van alternatieve oplossingen gehoor kunnen vinden bij hogere overheden.  • Inlichtingen: Jeannine Marinus, 02/380.89.07, Jean-Marie Ragoen, 02/358.51.62.