Het Théatre National (TNB) begint het seizoen met een tekort van 27 miljoen frank (ruim 669.000 euro). Dat komt bovenop de huisvestingsproblemen waarmee het gezelschap te kampen heeft sinds het voor een verbouwing uit de Rogiertoren moest vertrekken en (voorlopig?) naar de Pathé Palace aan de Anspachlaan trok.

De raad van bestuur buigt zich op 4 september over de toestand, die binnen het TNB als ,,rampzalig'' bestempeld wordt. (belga)