Brussel heeft, net als Leuven, een kotbelasting. Of beter, een belasting op de tweede verblijfplaats. Dat is een gemeentelijke belasting. De verschillen tussen de 19 gemeenten zijn groot.

De Leuvense gemeenteraad stemde maandagavond een verdubbeling van de kostbelasting (zie Het Nieuwsblad van 28 en 29 augustus) . De gemeenteraad keurde een kotbelasting van 3.000 frank goed, een verdubbeling. Bestaat zoiets ook in Brussel? ,,Jazeker'' zegt Marc Stockmans van 'Quartier Latin' (QL).

,,Hier heet dat belasting op een tweede verblijfplaats. Dat is een gemeentelijke belasting, zodat de verschillen tussen de negentien gemeenten groot zijn. Niet alleen het bedrag verschilt (van nul frank in Brussel tot 5.000 frank in Jette en Schaarbeek), maar ook de wijze van telling en of het gaat om gemeubelde of ongemeubelde kamers.''

,,Als je weet dat de twee zijden van een straat soms op twee gemeenten liggen, is het een heksenketel om er nog wijs uit te raken. Wij van Quartier Latin vragen een uniform reglement voor de negentien gemeenten, samen met een efficiënte controle. We zijn niet tegen de belasting, maar ze zou gestructureerd moeten zijn.''

De prijzen voor een kot liggen in Brussel hoger dan in Leuven of Gent. ,,Logisch'', vindt Stockmans. ,,Hier zitten de Europese Unie en bedrijven die soms mensen voor een paar maanden naar Brussel laten komen en die op dezelfde markt zitten als de studenten. Ondanks alles voldoet het aanbod ongeveer aan de vraag. De gemiddelde prijs voor een gemeubelde kamer met gemeenschappelijke keuken en badkamer ligt tussen 8.500 en 9.000 frank. Die kamers krijgen van ons een groen label. Wie duurder verhuurt, geven we een rood label. De laattijdige student, kan dus nog altijd bij ons terecht, zij het in een hogere prijsklasse.''

Bij de sociale huisvestingsdienst van de VUB ligt de huurprijs lager. Hij is afhankelijk van het belastbaar inkomen en varieert voor het komende academiejaar tussen 3.900 en 8.600 frank. ,,De VUB kan dergelijke lage huurprijs hanteren omwille van hun sociaal beleid'', weet Stockmans. ,,Bij QL werken we met particuliere woningen. Bovendien is de VUB in Elsene vrijgesteld van die belasting op de tweede verblijfplaats. In Jette is daarover nog een proces aan de gang.''