Het gemeentelijk zwembad De Nachtegaal sluit vanaf 1 september voor een half jaar de deuren. Ten vroegste februari 2002 moet het complex aangepast zijn aan de nieuwe Vlarem II-wetgeving. Grootste dupe zijn de scholen; zij kunnen zes maanden niet in het zwembad terecht.

,,Een noodzakelijk kwaad'', zo omschrijft de Kontichse schepen van Sport Luc Abrams (VLD) de vernieuwing van het zwembad. ,,Enerzijds broodnodig omdat het al meer dan twintig jaar oud is en dus letterlijk verouderd. Anderzijds om opnieuw te voldoen aan de nieuwe normen.''

De grootste vernieuwingswerken gebeuren in de kelder en zullen dus eigenlijk onzichtbaar blijven voor het grote publiek. Abrams: ,,Daar worden de versleten pompen en verwarmingsinstallatties (die het water op temperatuur brengen) vervangen. Ook de centrale verwarming en de elektriciteitsleidingen worden grondig nagekeken.''

,,Wat de mensen wel zullen zien, zijn de eigenlijke aanpassingen aan de Vlarem-norm'', legt Abrams verder uit. ,,Het plafond wordt verlaagd, de houten ramen worden vervangen door aluminium en er komen nieuwe tegels. Bovendien plaatsen we nieuwe hangende toiletten, zodat ze gemakkelijker kunnen worden gepoetst. Ten slotte wordt ook de toegang verplaatst en krijgt de sportdienst een klein nieuw lokaal erbij.''

Interessant zijn de milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen: ,,Het douchewater komt voortaan terecht in andere afvoerbuizen dan het zwemwater. Daarnaast moet een installatie ervoor zorgen dat het geloosde water opnieuw gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de toiletten te spoelen. En we hopen warmte te recupereren om het water op temperatuur te houden.

Het zwembad bestaat ondertussen 20 jaar en was sowieso aan herstelling toe. Prijskaartje voor de werken schommelt omstreeks 75 miljoen frank -- een nieuw zwembad zou al snel het dubbele kosten. Jaarlijks komen ongeveer 165.000 mensen in Kontich plonsen, waaronder 75.000 leerlingen. Momenteel werken 3 voltijdse en 3 halftijdse redders in het zwembad. Zij krijgen tijdelijk een andere functie binnen de gemeente. Als alles volgens plan verloopt, moeten de werken tegen februari 2002 klaar zijn. (JLK)