De politie gaat achttien huizen verzegelen als de eigenaars niet zelf de panden, die voor raamprostitutie gebruikt worden, sluiten. De beslissing van het schepencollege komt er nadat de eigenaars geen gehoor gaven aan een aangetekend schrijven hierover. Payoke, de organisatie die zich om de prostituees bekommert, vecht de stedelijke politiek aan. Zij klaagt over een gebrek aan overleg. Burgemeester Detiège ontkent dat, en verwijst naar het overleg in de jaren negentig, dat leidde tot de huidige politiek.

De beslissing van het college om achttien huizen in acht straten te sluiten, past in het tweesporenbeleid van de stad. Er komt een gedoogzone in drie straten, de Verversrui, de Schippersstraat en de Vingerlingstraat. Die wordt later aangevuld met een tippelzone. Waar die komt, wordt de komende weken beslist, zegt burgemeester Leona Detiège. In juni 2001 gingen al vijftien panden aan de Sint Paulusplaats dicht. De beslissing viel in juni van vorig jaar. De panden die nu dicht moeten, staan in de Gorterstraat (1), Keistraat (4), Kleine Kraaiwijk (1), Kommekensstraat (5), Leguit (2), Sint-Paulusstraat (1), Sint-Paulusplaats (1) en Sint-Pietersvliet (3).


Ontgoocheld
Payoke is ontgoocheld en verwijt de stad dat het plan tot stand kwam zonder inspraak van de belangengroepen die bij het probleem zijn betrokken: de eigenaars van de huizen, de prostituees zelf, de bewoners van de buurt en de horeca die ook een graantje meepikt van de bezoekers van deze buurten.

Wim Vandekerckhove van Payoke: ,,Wij organiseerden deze zomer zelf een overleg. Hoofdcommissaris Serge Muyters en schepen Tuur Van Wallendael waren erbij. Dat vonden wij erg positief. Wij hebben gevraagd het beleid even te bevriezen tot een beter plan op tafel kwam. Het huidige verwerpen wij omdat het averechts werkt. Toen in 1998 de Winkelhaak werd gesloten, verspreidde de prostitutie zich. Dat gebeurde opnieuw na de sluitingen aan de Sint-Paulusplaats. Dat spreidt de overlast, in plaats van in te dijken. Het ware ook beter eerst een tippelzone af te bakenen en pas daarna aan sluitingen te werken.''

Burgemeester Detiège: ,,Dat overleg is er geweest, jaren geleden, met mensen van Payoke erbij, en het leidde tot de beslissing van de gemeenteraad in juni 2000 om de prostitutie terug te dringen. Die voeren wij uit, en ik zie geen reden om erop terug te komen. Dat huiseigenaars 20.000 frank per dag verliezen door die huizen te sluiten, weet ik. Maar zij zijn niet diegenen die we in dit dossier moeten verdedigen.''