De tweede wereldoorlog is ruim een halve eeuw voorbij, maar sommigen kunnen nog getuigen over hun wedervaren in die jaren. Heistenaar René Patteet sprokkelde getuigenissen en schreef die neer in zijn boek Heist en zijn dorpen tijdens de tweede wereldoorlog . Het wordt uitgegeven door Heemkring Die Swane.

Auteur René Patteet is met dit werk niet aan zijn proefstuk toe. In 1994 verscheen van hem een boek over de V-bommen in Heist en omstreken. Dit boek werd al herdrukt.

,,Ik verzamelde toen zoveel materiaal dat het boek een verlengstuk moest krijgen'', vertelt René. ,,Velen bleven mij aanporren om andere aspecten van de oorlog in Heist te beschrijven. Gedurende vijf jaar ben ik met opzoekingen bezig geweest.''

,,Vele dagen bracht ik door in het Heistse archief. Ik keek de briefwisseling tussen Heist en de buurgemeenten in. Nog meer tijd heb ik besteed aan gesprekken met rechtstreekse getuigen. Zowat 150 getuigenissen heb ik genoteerd. Uit eerste hand heb ik informatie gekregen over het reilen en zeilen in Heist tijdens de oorlog. De mensen namen geen blad voor de mond'', aldus de auteur.


Bunkers
Het boek gaat niet uitsluitend over de vijf oorlogsjaren. ,,Het verhaal start bij de voorgeschiedenis met de mobilisatie, de vlucht uit Heist en de oprichting van de Ijzeren Muur. Deze verdedigingsgordel liep doorheen Duffel, Koningshooikt, Waver en vormde een aaneenschakeling van bunkers. De geschiedenis loopt verder tot 1948. In dat deel heb ik het over de naweeën met verzet en repressie, rantsoeneringen en zwarte markten.''

,,Getuigen brachten mij het relaas van hun eerste contacten met de Duitse bezetter. Heel veel inwoners vertelden over de sombere oorlogsjaren en hoe zij die probeerden door te komen.''


Sappig dialect
,,Het ontstaan van de zwarte markten vormt een apart geheel. Zo waren er markten aan de treinhalte van Heide-Lo, aan Booischot-Station en in de Minksbossen. Na de oorlog bleven sommige van die markten bestaan en werd er vooral gehandeld in materialen en goederen van de geallieerden.''

Ook de bevrijding krijgt veel aandacht in het boek. Er waren bevrijdingsstoeten in Heist, Booischot, Wiekevorst. Verder staan er in het boek een reeks prettige anekdotes verteld in sappig dialect.

Het boek telt 600 bladzijden en is geïllustreerd met 125 afbeeldingen. 23 bijlagen met namen belichten het tijdsgebeuren in ieder dorp. Het boek verschijnt op 15 december.  • Tot 7 november kan je voorintekenen aan 1.210 frank, daarna kost het 1.412 frank. Bestellen met overschrijving op rekening 416-1095959-47 van de Heistse heemkring Die Swane, Mechelsesteenweg 45 in Heist. Het boek kan later afgehaald worden bij de auteur of bij bestuursleden van de Heistse heemkring.