Gaselwest verontschuldigt zich voor de panne maar heeft het over ,,brute pech''.

PR-verantwoordelijke Marc Poissonnier: ,,Om 3.15 uur kwam in de dispatching de melding binnen van een defect aan de ondergrondse hoogspanningskabel tussen de cabines van de Zwarte Berg en Altiflora. De oorzaak van zo'n defect is moeilijk te achterhalen: was er een verzakking of veroorzaakte een vrachtwagen al te grote trillingen? Om de gevolgen van die kortsluiting te neutraliseren, werd een deel van het net geïsoleerd en vielen de Rode en de Zwarte Berg en een deel van Westouter-dorp zonder elektriciteit. In het dorp ligt het net in lusvorm. Daardoor kwam er snel bevoorrading van de andere kant en hadden de eerste klanten al om 4 uur opnieuw elektriciteit, de laatste om 5 uur. Op de Rode en Zwarte Berg zijn er geen lussen want daar loopt het net (tegen de grens) ten einde. Daarom voerden we twee dieselgroepen aan, een in de Gemenestraat en een bij Altiflora. Rond 7 uur had iedereen opnieuw elektriciteit. De herstellingswerken duurden tot een stuk in de namiddag.''

Poissonnier erkent dat Westouter dit jaar al drie- of viermaal zonder elektriciteit zat: ,,Er gebeurden de jongste jaren ingrijpende werken. In Westouter en Kemmel liggen zo goed als alle kabels ondergronds. Enkel in De Klytte zijn nog extra investeringen nodig. Die zijn gepland voor dit najaar.''