^^POELKAPELLE

Alain Wyffels zal zich zijn eerste gemeenteraad als kersvers burgemeester wellicht anders hebben voorgesteld.

De verzamelde oppositie van VLD en Welzijn 2000 had dinsdagavond heel wat publiek gemobiliseerd om te protesteren tegen de toekenning van inkomstenderving aan schepen Daniel Vanlerberghe wegens het verlies van een deel van zijn brugpensioen. De schepen krijgt voortaan uit de gemeentekas het brugpensioen dat hij verliest verliest wegens zijn schepenwedde, bijgepast.

Er hing een grote zwarte vlag aan een kraan bij de ingang van het gemeentehuis. De oppositie had een punt aan de openbare zitting toegevoegd, het afschaffen van de terugbetaling wegens inkomstenderving aan mandatarissen. Met de bedoeling publiekelijk het groot ongenoegen te tonen tegen wat een 'voorkeursbehandeling op kosten van de gemeenschap' wordt genoemd.

Toen dit agendapunt er aan kwam en de burgemeester -- wegens het persoonlijke karakter ervan -- besliste om het in geheime zitting te bespreken, was het hek van de dam. De oppositie haalde bordjes boven met de spreuk 'de zak van de duivel is nooit vol'. Terwijl het publiek met tegenzin en morrend de zaal verliet, kreeg Alain Wyffels nog wat verwijten naar het hoofd geslingerd in de zin van 'je zoekt oorlog met de oppositie' en 'je bent net als je voorganger'.

In geheime zitting werd de terugbetaling van inkomstenderving aan schepen Vanlerberghe goedgekeurd. (PLI)