Een veertigtal bewoners van de Maréchalstraat ondertekende een petitielijst in verband met een reeks knelpunten in hun straat.

Zij verwachten onder meer verkeersoverlast na de openstelling van het grootwarenhuis Lidl, gevestigd vlakbij het kruispunt van de Kortrijkse- met de Maréchal- en de Walstraat. De klanten die de Lidl-parking zullen verlaten, mogen immers niet richting Kortrijk (Nieuwenhove, Waardamme, Hertsberge, Ruddervoorde) afslaan.

Omdat er een verplichte rijrichting naar het centrum wordt opgelegd, vrezen de mensen uit de Maréchalstraat dat heel wat automobilisten via hun straat zullen wegrijden. Zij wijzen verder op het feit dat er in hun straat ook twee schoolingangen en een gemeentelijke loods gevestigd zijn.

,,Het is een straat met veel facetten,'' geeft de burgemeester toe. ,,Naast de scholeningangen zijn er nog het ACV-secretariaat, het textielbedrijf Decotex, de gemeentelijke loods, en andere. Het is een complexe straat, zodat we ons nog even moeten beraden.''

Het schepencollege wil eerst overleggen met de buurt en luisteren naar eventuele voorstellen. Het wil ook de invloed van het Lidl-verkeer afwachten. ,,Mag ik er op wijzen dat wij vorig jaar omwille van de verkeerstechnische problemen ongunstig advies uitbrachten over de inplanting van Lidl. Achteraf verleende de hogere overheid toch een bouwvergunning,'' vult de burgemeester nog aan.

Er gaan stemmen op om voor de straat eenrichtingsverkeer in te voeren, terwijl weer anderen voorstander zijn van dubbele rijrichting in een zone 30. (DAR)