Het ziet ernaar uit dat de aangekondigde wijziging van de rijrichting in de Majoor Woodstraat -- vanaf de Loppemsestraat naar het Gemeenteplein -- nog wat op zich zal laten wachten. Eind januari kondigde burgemeester Vanparys nochtans aan dat ,,binnen afzienbare tijd en bij wijze van proef'' de rijrichting zou veranderen. Die wijziging moest er komen op vraag van de middenstandsafdeling, die vond dat inkomend verkeer beter is voor de handelaars. Unizo ondersteunde die vraag met een petitielijst.

Het gemeentebestuur wachtte het plaatsbezoek en de bespreking met de dienst Bruggen en Wegen (Vlaamse Gewest) af. ,,Deze heeft de vraag niet afgeketst,'' verduidelijkt de burgemeester.

,,Het ministerie wil echter alleen meewerken als er zekerheid bestaat over het feit dat de nieuwe rijrichting verkeersveiliger zal zijn. Een proefperiode kan niet. De bal ligt nu in het kamp van het gemeentebestuur. Wij moeten de voordelen van een andere rijrichting verkeerstechnisch kunnen verantwoorden, wat niet zo eenvoudig is. Tot zolang zal de hogere overheid materieel noch financieel tussenkomen.''


Verkeerslichten
Als er een andere rijrichting komt dringt zich aansluitend een aanpassing op van de verkeerslichten ter hoogte van het Gemeenteplein en het kruispunt Majoor Woodstraat-Kortrijksestraat op.

Een aanpassing moet er in dat geval ook komen ter hoogte van het kruispunt van de Kortrijkse- met de Wal- en Maréchalstraat.

Nu mogen de autobestuurders vanuit de richting Kortrijk de Walstraat niet inrijden. De bewoners vrezen dat ze in geval van wijziging vanaf de Kortrijksestraat meer ,,sluipverkeer'' richting Loppem zullen krijgen.

De bewoners van de Maréchalstraat zijn er evenmin gerust in. Ook zij hebben -- met een petitie - hun knelpunten aan de gemeentelijke overheid overgemaakt. Zij vrezen immers verkeersoverlast na de openstelling van het grootwarenhuis Lidl.

Het mobiliteitsplan voor het centrum, waarin sprake is van een zone 30, zal op termijn meer klaarheid moeten brengen.