Pieternel Verbeke is de nieuwe cultuurfunctionaris in Zedelgem. Zij is licentiate kunstwetenschappen en studeerde aan de Gentse universiteit. Ze behaalde ook het diploma dictie en het getuigschrift piano, samenspel, kamermuziek, voordracht en toneel aan de stedelijke academie in Roeselare.

1. Waarom stelde je je kandidaat voor deze functie in Zedelgem?

,,Het was niet gemakkelijk in deze sector een passende plaats te vinden. Ik had wel werk, maar ik koos voor een job die nauw aansloot bij mijn diploma. Het aanbod in Zedelgem oogde ook veel ruimer dan alleen een functie in een cultureel centrum.''

2. Welke job deed je voor je naar Zedelgem kwam?

,,Vroeger was ik consulente van de servicelijn bij de VDAB. Mijn taak was VDAB-informatie te verschaffen aan werkgevers, werkzoekenden en werknemers via telefoon en e-mail. Maar in mijn vrije tijd was ik steeds bezig met cultuur.''

3. Hoe kijk je terug op je eerste maanden in Zedelgem?

,,'t Is voor mij natuurlijk allemaal nieuw. In het begin was het eerder kalm, 't was ook de vakantieperiode. Nu kom ik maar eigelijk goed op gang. Maar ik spring er met vol enthousiasme in.''

4. Wat is je specifieke opdracht?

,,Ik ben verantwoordelijk voor de programmatie. Nu is dat nog beperkt met zeven avondvoorstellingen per jaar. Het is de bedoeling dit cultuurpakket uit te breiden en ook alle vormen van cultuur aan bod te laten komen. Ik moet ook zorgen voor de schoolvoorstellingen en ook andere activiteiten vallen binnen mijn bevoegdheid, zoals de gemeentelijke cultuurprijs, de 11-juliviering e.a. Er komt ook een nieuw cultuurdecreet, gericht op integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Als de gemeente hierin stapt, valt dit eveneens binnen mijn werkplan net als de cultuurraad, de commissie monumenten, landschappen en straatnamen, subsidies en verenigingen.''

5. Wat wil tot stand brengen?

,,In de eerste plaats wil ik zorgen dat wat bestond kan blijven. Ik zal zeker werken voor een aantal voorstellingen, maar dan ook met de formule van voor elk wat wils. Hopelijk vind ik mogelijkheden om cultuur ook wat ruimer te zien. Ten slotte wil ik -- als het cultuurbeleidsplan er komt - dan ook een integraal cultuurbeleid nastreven.''