De gemeenteraad van De Haan zal vanavond donderdag 30 augustus opnieuw het dossier van het jeugdhuis bespreken. Op de agenda staat de ereloonovereenkomst voor de nieuwe ontwerper. Het oude ontwerp is naar de prullenmand verwezen. ,,Vijftien miljoen frank was een te laag bedrag om er iets moois van te maken'', stelt schepen voor openbare werken Willy Nuytten.

Het zat er al een tijdje aan te komen. Het jeugdhuis zoals het tot nu werd ontworpen, zal nooit binnen het vooropgestelde bedrag kunnen worden gerealiseerd. Omdat het prijskaartje van het uiteindelijke bouwwerk te veel zou afwijken van het oorspronkelijke ontwerp, heeft het schepencollege beslist het dossier terug van nul af te hernemen. De locatie en het concept blijven wel behouden. ,,Het oorspronkelijke bedrag van vijftien miljoen frank is niet realistisch gebleken voor een jeugdhuis dat moet voldoen aan de hedendaagse noden'', doet schepen Nuytten (LB) het verhaal. ,,We zouden te weinig hebben voor dat geld. We reserveren dit keer een startbedrag van 25 miljoen frank.''

Verdergaan met het oorspronkelijke dossier zou gevaarlijk zijn geweest voor de gemeentekas. Destijds was er een richtprijs vooropgesteld. Dat betekent dat de uiteindelijke kostprijs daar niet te veel van mag afwijken. Anders kunnen benadeelde ontwerpers, van wie het project te duur was, schadevergoeding vragen. Dat risico wil het gemeentebestuur niet nemen. ,,We hebben hierover advies ingewonnen bij een jurist'', argumenteert Nuytten.

Door de evolutie in het dossier zal de aanbesteding voor de bouw van het jeugdhuis nabij het sportcentrum Haneveld in De Haan waarschijnlijk pas volgend voorjaar kunnen plaatsvinden. De uiteindelijke werken zullen dan mogelijk nog voor de zomer van 2002 worden aangevat.

Het schepencollege wijst er verder op dat het door het terughalen van dit dossier het advies van de jeugdraad volgt. Alle vooropgestelde noden moeten in het jeugdhuis aanwezig zijn. De nieuwe jeugdraad is onlangs geïnstalleerd. Schepen voor jeugd Stefaan Beirens (CVP) zal zo snel mogelijk met de nieuwe raad aan tafel zitten om het verdere verloop van het dossier op te volgen.

Van de jongeren die bij de aanvang van de zomervakantie nog betoogden voor het gemeentehuis heeft schepen Beirens sindsdien niets meer gehoord. ,,Mogelijk waren de jongeren door het warme weer misschien meer genoodzaakt om naar buiten te trekken dan om binnen te zitten'', stelt Beirens.

De leden van het JOK protesteerden eind juni dat ze hun lokaal moesten ontruimen ten voordele van de mini-maxiclub.