Het VTI Brugge (Vrij Technisch Instituut) startte gisteren officieel met de restauratie van de hoeve Ten Walle.

De boerderij is eigendom van de stad Brugge en ligt in de Blankenbergse Dijk in Sint-Pieters. De schuur wordt het eerst aangepakt. Ze wordt ontmanteld, gedemonteerd en volledig heropgebouwd. Daarna komen ook het woongedeelte, de schuur en de poort aan de beurt.


Erfpacht
De stad Brugge is eigenaar van de hoeve maar het VTI kreeg het pand in erfpacht voor een periode van vijftig jaar. ,,Via de renovatie willen we oude restauratietechnieken in stand houden en herwaarderen'', motiveert onderdirecteur Frans De Coninck. ,,We willen instaan voor restauratie-opleidingen op Europees niveau en kijken daarvoor ook uit naar samenwerking met andere Europese landen. Voor onze school betekent Ten Walle een nieuwe troef. Niet alleen voor de afdeling ,,Bouw'', waarvan het aantal leerlingen elk jaar groeit, zal het project haar nut hebben. Er zullen ook ambachtelijke houttechnieken, siersmeedkunst, speciaal lood- en zinkwerk en schilder- en decoratietechnieken bij te pas komen. Ook die zullen worden aangeleerd. Bovendien krijgt het VTI met Ten Walle een nieuwe vestigingsplaats, want er wordt ook in een administratief gedeelte, een refter, sanitair en vormingsruimten voorzien. Voor de aankomende meester- restaurateurs wordt dit project alleszins zeer leerrijk.''

De stad levert subsidies voor de aankoop van materiaal, de school draagt de arbeidslonen. (MCa)