Er heerst groot ongenoegen bij het het Regionaal Inzamelcentrum Volterra (Rivo). Dat is een leerwerkplaats op het containerpark van de Jabbeekse deelgemeente Snellegem. Omwille van het schrappen van de subsidies door het Europees Sociaal Fonds, zijn de opleidingen tot heftruckbestuurder en vrachtwagenchauffeur plots van de baan geveegd.

,,Het Rivo doet aan glasinzameling, maar verzorgt ook op het Snellegemse containerpark de opleidingen tot hulpmagazijnier, heftruckbestuurder en vrachtwagenbestuurder,'' vertelt directeur Joris De Brone.

,,Het Europees Sociaal Fonds besliste om vanaf 1 september onze subisidiëring stop te zetten. Men geeft blijkbaar de voorkeur aan projecten van langere termijn en met een groter cursistenbereik. Maar als die redenering wordt gevolgd, vallen juist de zwaksten op de arbeidsmarkt terug uit de boot. We hebben onze vijf begeleiders in opzeg geplaatst en voor de dertien cursisten wordt er nog een oplossing gezocht.''


Kwetsbaar
Feit is alvast dat de opleidingsmarkt zo verkaveld is dat kleinschalige en waardevolle opleidings- en tewerkstellingsprojecten -- omwille van de tijdelijke financiëringsvormen -- kwetsbaar zijn in hun bestaan. Nu wordt er wel gekeken of de dertien cursisten terecht kunnen bij de opleidingen georganiseerd door de VDAB, maar daar zijn de eisen -- notabene gesteld door de werkgeversorganisatie Fonds voor Wegverkeer -- vaak te hoog voor deze werkzoekenden. Nochtans kan de transportsector elke gemotiveerde kracht goed gebruiken. Heftruckchauffeur en vrachtwagenbestuurder behoren immers al jaren tot de zogenaamde knelpuntberoepen .


Noodoplossing
,,Een spijtige situatie,'' weet ook Robert Declerck van de VDAB Brugge, ,,maar de huidige opleiding per cursist zal in elk geval worden afgewerkt. Als VDAB zullen we als noodoplossing dan proberen de cursisten individueel op te vangen, een doorstroming naar de analoge opleidingen in Oostende lijkt aangewezen. Eerstdaags zullen we daarover wel meer duidelijkheid krijgen.''

Maar daar zit je niet alleen met de hogere eisen, ook de lange wachttijden voor pakweg een opleiding tot vrachtwagenbestuurder blijken een heikel punt. Komt daarnog bij dat de cursisten, vaak al een klant geweest bij de VDAB-opleidingen, liever bij Volterra blijven, omdat ze daar een persoonlijker aanpak krijgen.

De aanwezige politici Luc Goutry en Pierre Chevalier -- minister Renaat Landuyt liet zich verontschuldigen -- blijken dan weer te ijveren voor een erkenning van het RIVO als leerwerkplaats.

Indien de Vlaamse Gemeenschap het RIVO erkent en subsidiëert, zou er toch nog een duurzame oplossing uit de bus kunnen komen.