Het programma van het 34ste Wieltjesfeest, volgend weekend in Menen, is veelbelovend. Menens jaarlijkse hoogdag staat in het teken van de 650ste verjaardag van de Meense stadskeur (1351). Zowel op vrijdagavond op de Grote Markt als zaterdagnamiddag in Park Ter Walle worden enkele historische hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad geëvoceerd.

Duidelijk is dat de vroegere Wieltjesfeesten die in het teken van een of ander thema stonden, de best geslaagde edities werden. Het feit dat Menen 650 jaar geleden, in 1351 een stadskeur kreeg, was dan ook de uitgesproken gelegenheid om dat op het Wieltjesfeest 2001 te herdenken.

,,Daarvoor doen we een beroep op vzw Zeven Eeuwen Vlaanderen, een vereniging die op een boeiende manier geschiedenis zichtbaar maakt voor een ruim publiek'', aldus Eddy Demeyere, secretaris van het Comité voor Feestelijkheden. Naast de vaste medewerkers van die vzw, verlenen ook amateurtoneelspelers van de Menense toneelkringen hun medewerking. Zo vertolkt Marc Vandamme van Deugd en Vermaak de rol van Napoleon.

Demeyere: ,,De eerste evocatie heeft plaats op vrijdagavond op de Grote Markt om 20 uur. Naar aanleiding van het bezoek van Napoleon, op 9 juli 1803, brengen de Menenaars enkele episodes uit hun rijke doch dramatische geschiedenis voor het voetlicht. Zeg dus maar een evocatie in de evocatie. We keren terug naar 1351, als de stadskeur in ontvangst wordt genomen, maar ook naar de tijd van Keizer Maximiliaan, van Keizer Karel, de brand van Menen, Koning Filips en de Inquisitie, de pest en de vele belegeringen van de stad.''

Diezelfde avond slaan Franse soldaten hun tenten op in Park Ter Walle in voorbereiding van het beleg op zaterdagnamiddag. Het tentenkamp is vrijdagavond open voor het publiek.

Het tweede gedeelte van de evocatie heeft zaterdag plaats vanaf 15.30 uur: Franse troepen onder leiding van Generaal Maison hernemen de stad Menen op de Hollanders in 1814.

Eddy Demeyere: ,,Onmiddellijk na de Wieltjesworp om 15.15 uur start de beschieting door de Franse artillerie en het tegenvuur vanuit de vesting. Hollandse troepen blazen verzamelen op het plein achter het stadhuis en rukken op naar de vestingmuur. Een eerste vuurgevecht in het Brouwerspark lijkt meteen al het pleit te beslechten in het voordeel van de Fransen. De Hollanders kunnen zich opnieuw groeperen en zetten de strijd voort in de Menense centrumstraten: Piketpoort, Academie Beeldende Kunsten, Bruggestraat, Rijselstraat, Grote Markt en Groentemarkt. De Hollanders moeten zich ten slotte overgeven.'' (ODW)

De evocatie Zeven eeuwen stad Menen op vrijdagavond om 20 uur in Park Ter Walle en zaterdag vanaf 15.30 uur in de centrumstraten. Gratis toegang.