Dat precies Rudy Raes, bekend als directeur van de Kuurnse Bouwmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp tot diaken gewijd wordt, wekt hier en daar verwondering op. Rudy Raes: ,,De mensen zien me in mijn functie soms als een boeman maar ik sta er ook steeds tussen hamer en aambeeld. Ik probeer goed te doen maar moet onveranderd rekening houden met wat wettelijk mogelijk is.''

Geboren in Kortrijk op 16 juli 1943, kwam Rudy met zijn ouders al heel jong in de Kuurnse Sint-Pietersparochie terecht. Daar bracht hij zijn jeugd door. Na zijn huwelijk met Christiane Schietgat verhuisde hij naar Sint-Michiel. Eerst vertoefden ze aan de Elfde Julilaan en nu al een tiental jaar langs de Brugsesteenweg. We spreken met een man met serieus wat Kuurnse genen in zijn bloed.


Voorrang
Was voor jou een dergelijke functie een jeugddroom of een late roeping?

,,Zeker geen jeugddroom, maar toch ook niet een late roeping, in die zin dat mijn gedachten al vijftien jaar geleden die kant uitgingen. Zo rond mijn drieënveertigste sprak ik erover met mijn vrouw. Ze vond toen, terecht trouwens, dat ons gezin, met de nog inwonende kinderen Els en Piet, voorrang had. We kwamen overeen de beslissing uit te stellen tot de kinderen op hun eigen benen stonden. Mijn nieuwsgierigheid in de materie was wel gewekt en ik volgde uit puur persoonlijke interesse de Theologische Academie van het bisdom. Na die vier jaar heb ik me nog zes jaar verdiept in een cursus exegese -- pure, harde bijbelstudie -- en een cursus dogmatiek of Godsleer. Pas daarna begon ik uiteindelijk aan het diaconaat. Die studie nam ook al vier jaar in beslag.''

We zijn inderdaad vijftien jaar verder en uw wijding is straks een feit. Nu dat stilaan bekend wordt, krijg je speciale reacties te horen?

,,Tot voor kort zeer weinig, maar nu het dichterbij komt, krijg ik tot mijn verbazing en vreugde heel veel positieve reacties. Vooral van mensen die kerkgezind zijn maar soms ook uit onverwachte hoek. Ik kan alleen zeggen dat dat uitermate deugd doet en heel bemoedigend is. Mensen zien me soms als een boeman in mijn functie in de Bouwmaatschappij. Maar het is dan ook een ondankbare positie die ik daar inneem tussen de mens en de wet. Als permanent diaken en in mijn nog onbekende toekomstige functie zie ik ernaar uit om op een vrije en ongedwongen manier met mensen te kunnen omgaan.''


Onbekend?
,,Onbekende toekomstige functie?''

,,Als een diaken gewijd wordt, weet hij niet vooraf in welke functie hij terechtkomt. Hij kan wel zijn wensen doorgeven maar een adviescommissie beslist uiteindelijk. Binnen enkele weken roept de bisschop mij bij zich en stelt me op de hoogte van wat me te doen staat. Diaken in Kuurne zal het alvast niet zijn, want daar zijn we al diaken Achiel Vergaerde rijk. Ik ben op alles voorbereid en schroefde al hier en daar mijn ander engagement wat terug. Zo ruilde ik enkele jaren geleden mijn voorzittersstoel van het Kuurns Theater en het gemeentelijke feestcomité in voor het erevoorzitterschap. Voorlopig blijf ik de Orde van de Ezel trouw. We zullen afwachten of de combinatie haalbaar is. Mijn functie als directeur van de Bouwmaatschappij wordt in 2003 overgenomen door Johan Deylgat.''


Wissel
Johan Deylgat werd op 16 augustus aangesteld als adjunct-directeur van de Kuurnse Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp. Twee jaar lang wordt hij opgeleid door huidig directeur Rudy Raes om over twee jaar, in 2003, diens taak volledig over te nemen. Johan Deylgat, die er 47 is, woont met zijn gezin op de Vijverhoek. Hij is ook fractieleider voor Kartel in de gemeenteraad.

Op zondag 2 september om 15 uur in de Sint-Michielskerk in Kuurne, wijdt bisschop Roger Vangheluwe tijdens de eucharistieviering Rudy Raes tot diaken.