Het OCMW van Kuurne krijgt een nieuw kantoor aan de Kortrijksestraat. Dat kantoor zal alles huisvesten wat onder de noemer lokale welzijnsdienst valt, zoals het Vlaamse regeerakkoord dat omschrijft. Kuurne haalt daarmee een primeur.

Wie vandaag de dag een bezoek brengt aan het huidige OCMW-gebouw, kan er niet naast kijken: de dienst is te krap behuisd en het gebouw zelf oogt verouderd en is moeilijk toegankelijk. Het OCMW is daarom al lang op zoek naar een geschikte nieuwe vestigingsplaats.

Vele mogelijkheden werden gewogen, maar te licht bevonden. Intussen groeide vanuit de gemeente de idee dat alle lokale welzijnsadministraties beter gecentraliseerd konden worden. Zo kan de burger zich tot één enkele locatie wenden voor een probleem op welzijnsvlak.

Na samenspraak met het schepencollege in september 1999, werd de knoop definitief doorgehakt en besloot de gemeente het goed Kortrijksestraat 2-4 te verkopen aan het OCMW om er een nieuw en functioneel dienstverleningsgebouw op te trekken. In die omgeving vinden we ook al de sociale huisvestingsmaatschappij en wordt het plaatselijk politiekantoor gepland. Het nieuwe OCMW-gebouw sluit aan bij de achterzijde van het gemeentehuis en is bereikbaar via de nieuwe toegangsweg vanaf de G. Eisenhowerstraat.

De werken voor dat project zijn zopas gestart. De totale kostprijs wordt geraamd op ongeveer 35 miljoen frank. De eindafwerking en verhuizing zijn voor eind 2002. Kuurne zal dan de eerste gemeente zijn waar het dienstverleningsconcept lokale welzijnsdienst, zoals omschreven in het Vlaamse regeerakkoord, volledig in de praktijk wordt omgezet. In het gebouw worden namelijk, naast de OCMW-diensten en administratie, ook de gemeentelijke welzijnsdiensten, zoals pensioenen, kinderopvang, mindervaliden, seniorenwerking enzovoorts ondergebracht.

Een kantoorruimte voor de OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken is er ook voorhanden. (KBK)