Omdat het snel drie tot vier maanden duurt voor het Vlaams Gewest renovatiepremies uitbetaalt en dat voor enkele mensen een probleem is -- er liggen facturen te wachten op uitbetaling -- zal de stad Menen voortaan die premies prefinancieren. Dat is een van de initiatieven die de dienst Huisvesting van Menen uitwerkt om het woonbestand in de grensstad te verbeteren. De premies die de stad en de provincie geven, worden ongeveer een maand na de aanvraag uitbetaald.

Karl Debuck, schepen van Huisvesting: ,,De eigenaars kunnen bij renovatiewerken aan woningen heel wat premies verkrijgen. Laaggeschoolden laten snel het hoofd hangen als ze de administratie onder ogen krijgen die daarmee gepaard gaat. Daarom werken we hier in het stadhuis met een 1-loketsysteem. De doelstelling daarvan is een administratieve vereenvoudiging in te voeren voor de inwoners op het vlak van huisvesting. Voor alle formaliteiten is er nog slechts één aanspreekpunt, één aanvragenbundel, één plaatsbezoek. Gedaan met het heen en weer lopen voor telkens dezelfde bewijzen en certificaten. Die werkwijze werkt ongetwijfeld drempelverlagend. De samenwerking onder alle bestuursniveaus maakt een snellere afhandeling van de dossiers mogelijk.''

Laurette Gheysen, huisvestingsconsulente van de stad Menen: ,,De documenten en bewijsstukken die men bij de aanvraag voor de stedelijke premies moet voegen, gelden ook voor de premies van de provincie en het Vlaams Gewest. Wij geven de gegevens door aan die andere diensten.''


Tot 25 procent
Laurette Gheysen weet dat de premies tot 25 procent van de kosten van de renovatie kunnen bedragen.

Ze illustreert met een voorbeeld: ,,Een gezin wenst z'n woning grondig te renoveren. Het dak wordt aangepakt, de oude elektriciteitsleidingen worden volledig vernieuwd en er wordt een badkamer met wc geïnstalleerd. Zo'n renovatie kost al snel een miljoen frank. Als men aan de voorwaarden voldoet, kan met daarvoor 287.000 frank aan premies krijgen van de stad, provincie en het Vlaams Gewest. De uitbetaling door de stad en provincie gebeurt na ongeveer een maand. Op de premie van het Vlaams Gewest moet op z'n minst drie maanden worden gewacht omdat de aanvraag eerst langs het Rekenhof moet. Nieuw is nu dat de stad die premie van het Vlaams Gewest prefinanciert, waardoor sneller voort kan worden gerenoveerd.''

Laurette Gheysen weet nog dat de stad Menen jaarlijks 180 tot 190 renovatiepremies uitbetaalt. (ODW)