Het PinokkioCircuit, een initiatief van het Menense Ontmoetingscentrum (OC) ter promotie van jong mimetalent, wordt (voorlopig?) afgevoerd. Op 4 oktober zouden twee mimevoorstellingen plaatshebben maar omdat de Vlaamse Gemeenschap niet met geld over de brug kwam, kan dat nu niet. Bart Bogaert, cultuurfunctionaris van het OC: ,,In het voorjaar dienden we een subsidieaanvraag in voor het PinokkioCircuit en de administratie onthaalde het dossier gunstig. Nu blijkt dat er voor dat project toch geen geld beschikbaar is. We hadden het opgestarte proces voort kunnen zetten met een minimum, zeg maar zonder middelen. Maar de producties kunnen maar doorgroeien met een artistieke en dus financiële injectie.'' (ODW)