De gemeenteraadsbeslissing van 6 juni over de nieuwe statuten voor vzw Ter Borcht is geschorst door de West-Vlaamse gouverneur. Ook de opzegging van de exploitatieovereenkomst met Ter Borcht op 28 maaart werd geschorst. Deze week hebben zeven leden van de beheerraad van de sportraad ontslag genomen.

De vaudeville rond de Meulebeekse sportraad en het conflict binnen vzw Ter Borcht blijft voortduren. Het manoeuvre van het gemeentebestuur om via een statutenwijziging van Ter Borcht ,,lastige'' elementen uit de beheerraad van de vzw weg te filteren, wordt gecounterd door de gouverneur.

Hij doet dit op aansturen van het ministerie voor Binnenlandse Aangelegenheden, waar de situatie met de Meulebeekse sportraad en de vzw Ter Borcht al langer wordt onderzocht. Het volledige dossier met diverse klachten van ex-sportraadvoorzitter Pierre Strosse en zijn medestanders weegt zwaar genoeg zodat het kabinet van Vlaams minister Paul Van Grembergen de zaak volledig zelf onderzoekt.

Ook federaal minister voor Sport Bert Anciaux is op de hoogte van het debacle, want Bloso onderzoekt de Meulebeekse situatie eveneens. Als Bloso de fouten binnen vzw Ter Borcht erg genoeg vindt, kan Meulebeke de erkenning van Ter Borcht als sportcentrum, en dus ook haar sportsubsidies verliezen.

Naar aanleiding van de aanslepende problemen, namen zeven leden van de beheerraad van de sportraad, onder aanvoeren van voorzitter Pierre Strosse, ontslag uit het dagelijks bestuur. De zeven, de voorzitter, de ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en drie sectieleden, blijven wel lid van de sportraad.

,,De sportraad kan niet meer functioneren en men zal dus een nieuw dagelijks bestuur moeten verkiezen. We kunnen niet meer akkoord gaan met het gevoerde sportbeleid binnen de gemeente'', verklaart Pierre Strosse.

,,De vzw was een verlengstuk van de gemeenteraad én er zijn ernstige fouten gemaakt. De beslissing van de gemeenteraad om de statuten te wijzigen om ons, ,,ambetanteriken'' buiten te zetten, is nu vernietigd.'' De gemeente heeft nu 100 dagen de tijd om haar beslissing te herroepen of om ze te rechtvaardigen.

In een persoonlijke reactie zegt burgemeester Daniël Vanpoucke de zaak opnieuw te zullen bekijken. Op dit ogenblik heeft hij enkel weet van de conclusies. De besluittekst van 4 bladzijden over de schorsing heeft hij nog niet doorgenomen.

,,Ik wil er op wijzen dat de beslissing is geschorst, niet vernietigd. We kunnen de zaak opnieuw bekijken en zo nodig uitleg vragen aan vzw Ter Borcht. Het is mogelijk dat er procedurefouten zijn gemaakt, maar er kunnen ook fundamentele fouten zijn gemaakt'', stelt burgemeester Vanpoucke.

Over de ontslagnemende beheerraadsleden van de sportraad, is hij nog niet officieel op de hoogte gesteld. ,,Als dat zo is, zal het overblijvend deel van de sportraad moeten beslissen wat er verder gebeurt'', besluit hij. (PVB)