Migrantenkinderen vinden soms moeilijk een plaatsje vrij op school. ,,We hebben ook nu reeds enkele gevallen in Sint-Niklaas en Temse waar kinderen worden geweigerd'', vertelt Fadime Köse, themaverantwoordelijke Onderwijs van het Provinciaal Integratiecentrum Oost-Vlaanderen vzw (Pico). De start van het schooljaar en de leerlingen-telling in februari blijken telkens met een golf weigeringen te gebeuren. Vandaar een affichecampagne vanuit het meldpunt Non-Discriminatie in Sint-Niklaas.  • Waarom is inschrijven op school soms zo lastig?
  • Fadime Köse : ,,Het is een verschijnsel dat ieder schooljaar terugkeert. Migrantenouders moeten soms een rij scholen afdweilen. De scholen zijn bang dat Belgische ouders zullen weggaan, als er te veel allochtone kindjes op de banken zitten. Gewoon omdat met het begrip migrant, vooroordelen zoals lagere schoolkwaliteit, het niet halen van eindtermen, onhandelbaarheid, moeilijk spreken gepaard gaan. Een vrije school kan een migrantenkind weigeren omdat het zogezegd niet in het pedagogisch project past. Men discrimineert, kijkt niet naar de rapport-punten maar oordeelt op het uiterlijk. Allerlei excuses worden gehanteerd. De school zit vol, ook al kan je dat niet controleren. Of men werkt met een wachtlijst of schermt met hoge school-rekeningen. Het niveau wordt als struikelblok aangehaald. Zopas kregen we een telefoontje over een meisje met B-attest, dat zogezegd absoluut naar het beroepsonderwijs moet. Waarom zou ze niet in een andere technische richting terecht kunnen?''

  • Het is de eerste maal dat jullie dergelijke affichecampagne voeren?
  • ,,Inderdaad, maar weigeringen keren geregeld terug. Men haalt termen zoals ,,doorverwijzen'' of ,,heroriëntering'' uit de kast, terwijl het om discrimatie gaat. Vanaf 30 procent zijn er scholen in Sint-Niklaas die systematisch nieuwe inschrijvingen van migrantenkinderen weigeren. In Temse zit een aantal scholen aan 50 procent. In Lokeren halen alle centrumscholen een hoog percentage allochtone jongeren. Zij werken met hen, ook al zouden zij soms liever minder migranten over de vloer krijgen. Sommige scholen maken er het beste van, stoppen er hun energie in om migrantenkinderen les te geven.''

  • Die affiches bevatten meer dan letters op papier?
  • ,,De affiches worden verspreid over de steunpunten van het Pico, in Lokeren, Dendermonde, Zele, Aalst, Sint-Niklaas, Temse, Ronse. Ze bevatten een oproep om problemen te melden in Sint-Niklaas. We weten dat we tot nog toe amper een fractie krijgen van het totale aantal probleemgevallen. Ouders beginnen zich bij de situatie neer te leggen en dat is jammer. We willen ook niet speciaal de ouders tegen scholen ophitsen. Eind september maken wij een inventaris op. Een nieuwe richtlijn van het ministerie stipuleert dat multiculturele scholen migrantenkinderen mogen weigeren. Men redeneert dat het anders concentratiescholen zouden worden. Begrijpe wie kan.'' (SL)  • Het meldpunt is bereikbaar via tel. 03-778.00.81. of e-mail: fadime.kose
  • pico.skynet.be