De Zottegemse gemeenteraad zette het licht op groen voor de aankoop van een stuk grond naast het Egmontpark. Daarmee komt de droom van cultuurschepen Dirk Van Herzeele -- de bouw van een cultureel centrum onder de naam Amfitheater -- een stuk dichterbij. De zoektocht van het stadsbestuur naar bijkomende parkeergelegenheid aan de rand van het stadscentrum en in de nabijheid van de toekomstige cultuurtempel, gaat intussen verder.

Cultuurschepen Dirk Van Herzeele stelde op de jongste gemeenteraad de aankoop voor van een perceel grond van 75 aren -- kostprijs 2,8 miljoen frank of bijna 70.000 euro -- vlakbij het Egmontkasteel, aan de overkant van de Bettelhovebeek. ,,De plek leent zich perfect om de Egmontsite verder uit te breiden'', zei de schepen die verder nogal vaag bleef over de precieze bestemming van de grond. Maar de motivatie in voorliggende raadsbesluit was duidelijk: ,,De onbebouwde grond leent zich uitstekend tot het oprichten van een cultureel centrum.''

Ook tijdens de verdere commentaar in de discussie liet Van Herzeele in zijn kaarten kijken: ,,De parkeergelegenheid op die plaats zal beperkt blijven, dat is een eis van de Dienst Monumenten en Landschappen. Hoogstens zullen er parkeerplaatsen komen voor de aanvoer van decors en materieel'', een soort artiestenparking dus. Op het gewestplan is de grond ingekleurd als ,,zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut'', een cultuurzaal zou dus perfect passen in het plaatje.


Ondergronds
Meteen was ook de discussie begonnen naar bijkomende parking aan de rand van het stadscentrum. ZAP-woordvoerder Ghislain Diependaele vroeg of er plannen waren om een parking in te richten in de Meersstraat, rechtover de bestaande Egmontparking, op de plaats van een vervallen fabriekssite. ,,Die plaats maakt inderdaad een grote kans'', gaf schepen Van Herzeele toe, maar ik onderzoek momenteel een viertal verschillende opties. De prijs, het praktisch en het esthetisch aspect zullen uiteindelijk de doorslag geven. Een andere optie is een ondergrondse parking op de uitbreidingsgrond van de Egmontsite maar misschien struikelt die mogelijkheid over de hoge kostprijs.''